| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Midttun Gnr.19 Bnr.64

 

Senere adresse: Opdalsveien 20

 

 

Øverbø/Midttun Bnr.64 ble i 1946 utskilt fra Øverbø/Nordbø Bnr.33 og solgt fra Petter L Nordbø og hustru til sønnen Hans Norbø:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Nordbø Bnr.33 den 26.03.1946, hvorved utskilt Øverbø/Midttun Bnr.64.

Skjøte på Øverbø/Midttun Bnr.64 fra Petter L Nordbø f. 10.12.1877 og hustru Anne f. 11.01.1878 til sønnen Hans Norbø f. 08.05.1916 for kr. 500. Datert 03.04.1946.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.64 – Midttun - 0 mark 05 øre - Hans Nordbø   

 

 

 

Manntall for Øverbø