| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

 

Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7

 

 

Hogstad Øvre Bnr.7 ble skilt ut fra Hogstad Øvre Bnr.2 i 1888:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.2 den 28.09.1888, hvorved Hogstad Øvre Bnr.6 og Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 01.11.1888

 

Treschow solgte i 1892 Hogstad Øvre Bnr.7 sammen med Hogstad Nedre Bnr.2 til Jacob Nilsen:

Skjøte fra Treschow til Jacob Nilsen på Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for kr. 8000 med div. forbehold om tømmerlegger jaktrett osv. Tingl. 20.04.1892

 

Jacob Nilsen solgte i 1892 Hogstad Øvre Bnr.7 sammen med Hogstad Nedre Bnr.2 til sønnen Peder Jacobsen:

Skjøte fra Jacob Nilsen til Peder Jacobsen på Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for kr. 8000, hvorav kr. 2000 for besetnng og løsøre. Datert 20.01.1903. tingl. 13.05.1903

 


Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr. 7
Bnr.7 - Hogstad øvre - eier/bruker Peder Jacobsen

 

 

Da Peder Jacobsen døde overtok sønnen Anders Pedersen Hogstad Øvre Bnr.7 og Hogstad Nedre Bnr.2:

Hjemmelsdokument paa skifte efter Peder Jacobsen Hogstad g. hustru Eline Hogstad sønnen Anders Pedersen Hogstad paa Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.7 og Hogstad Nedre Gnr.8 Bnr.2 for løsningsummen kr. 26250 (samt løsøre for kr. 13538) osv. Tingl. 09.06.1920

 

I 1937 ble Hogstad Øvre/Ringstad Bnr.12 utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.7:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.7 den 03.04.1937, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Ringstad Bnr.12

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7 
Bnr.7 - Hogstad øvre - 0 mark 10 øre - Anders Pedersen Hogstad