| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø-Høgli Gnr.18 Bnr.12

 

Sørbø/Høgli Bnr.12 ble i 1945 utskilt fra Sørbø Bnr.3. Eiendommen ble i 1947 ført tilbake til og sammenføyd med Sørbø Bnr.3 igjen:

Skyldelingsforretning avholdt 29.08.1945 på Sørbø Bnr.3, hvorved Sørbø/Høgli Bnr.12 ble utskilt.

Sørbø/Høgli Bnr.12 ble, ifølge eierens begjæring av 06.03.1947, etter av Bnr.12 feilaktig ble fraskilt Sørbø Bnr.3. Sørbø/Høgli Bnr.12 ble da sammenføyd med Bnr.3 igjen.