| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD ETTER 1814


 

Engelstad/Skogheim Gnr.21 Bnr.6

 

Senere adresse: Austadveien 124

 

Engelstad/Skogheim Bnr.6 ble i 1906 utskilt fra Engelstad/Søndre Bnr.3:

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad/Søndre Bnr.3 den 28.04.1906, hvorved Engelstad/Skogheim Bnr.6 ble utskilt. Tinglyst 16.05.1906

 

Engelstad/Skogheim Bnr.6 ble i 1907 solgt fra Peder Olsen Engelstad til (Ole) Peter Jacobsen Skogheim:

Skjøde på Engelstad/Skogheim Bnr.6 fra Peder O Engelstad til Peter Jacobsen Skogheim for kr. 2500, med forbehold om sig og senere eiere av Engelstad Bnr.3 av ret til tomt og vandfald til en mølle ved bækken mot Serkland og vei til samme. Datert 07.12.1907, tinglyst 14.12.1907

(Ole) Peter Jacobsen Skogheim solgte i 1911 Engelstad/Skogheim Bnr.6 til Olaf Martinius Olsen:

Skjøde på Engelstad/Skogheim Bnr.6 fra Petter Jacobsen Skogheim til Olaf O Saga for kr. 5500, hvoraf for løsøre kr. 600. Datert 27.09.1911, tinglyst 14.10.1911

 

Olaf Martinius Olsen og hans kone solgte i 1932 Engelstad/Skogheim Bnr.6 til Ole Nikolaisen Tveiten:

Skjøde på Engelstad/Skogheim Bnr.6 fra Olaf og Solveig Skogheim til Ole Nikolaisen Tveiten for kr. 9950. Datert 20.10.1932, tinglyst 28.10.1932

 

Matrikkelutkast 1950

Engelstad Gnr.21

Bnr.6 - Skogheim-0 mark 95 øre - Ole Nikolaisen Tveiten

 

 

 

Manntall for Engelstad

 

 

 

 

Bosatt her fra 1906 til 1911

 

Ole Petter Jacobsen f. 1868 fra Engrønningen reiste til Amerika i 1893. Han skrev seg bare som Petter Jacobsen. Han kom tilbake til Siljan i 1899 og giftet seg i 1901 med Maren Helene Ellefsdatter f. 1859 fra Hagen u/Gurholt. Plassen Engelstad/Skogheim Bnr.6 ble utskilt fra Engelstad/Søndre Bnr.3 i 1906 og de ble bosatt der. De kjøpte plassen i 1907 og nevnes der i 1910. I 1910 bodde Petrea Nilsdatter Sanbrekkene f. 1894 hos dem som tjenestepike. Petrea ble i 1911 gravid med et barn som Petter Jacobsen ble utlagt som far til. Hun var under 17 år da hun ble gravid. Da hun fikk barnet i 1912, var Petter skilt og bodde i Amerika. Han hadde solgt Engelstad/Skogheim Bnr.6 til Olaf Martinius Olsen i 1911.

 

Ole Petter Jacobsen og Petrea Nilsdatter sitt uekte barn:

Hilda Jacobsen f. 1912

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1911 til 1932

 

Olaf Martinius Olsen f. 1885 fra Torsholtsaga giftet seg 1. gang i 1906 med Laura Gunhilde Gulliksdatter f. 1882 fra Solum. Olaf Martinius kjøpte i 1911 Engelstad/Skogheim Bnr.6 av Petter Jacobsen. Laura Gunhilde døde i 1930 og Olaf Martinius giftet seg 2. gang i 1932 med Solveig Johansen f. 1910. Han solgte samme året Engelstad/Skogheim Bnr.6 til Ole Nikolaisen Tveiten.

 

Olaf Martinius Olsen og Laura Gunhilde Gulliksdatter sine barn:

Kristine Marie Olsen f. 1906

Gudrun Ingebjørg Olsen f. 1910

Lissy Olava Olsen f. 1912

Klara Petrea Olsen f. 1913

Ingrid Katrine Olsen f. 1915

Ole Martin Olsen f. 1917

Gudmund Inge Olsen f. 1919 d. 1997

Olav Martinius Olsen f. 1923

 

Olaf Martinius Olsen og Solveig Johanesen sine barn:

Snefrid Viola Olsen f. 1933

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1932

 

Ole Nikolaisen Tveiten f. 1897 fra Tveiten u/Gurholt kjøpte Engelstad/Skogheim Bnr.6 i 1932. Han giftet seg i 1933 med Alma Marie Norheim f. 1905 fra Siljan. Alma Marie døde i 1977 og samme året ble Engelstad/Skogheim Bnr.6 skjøtet over til deres sønn. Ole døde i 1979.

 

Barn:

Oddmund Tveiten f. 1934

Hans Jacob Tveiten f. 1944

 

Familieark