| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serklandrønningen u/Serkland

 

Peder Gulliksen bygde ei stue nede ved elven da Treschow solgte Serkland/Nordstua Bnr.2 i 1894. Det nevnes jord til og der var dyr på plassen. Plassen nevnes i 1900 og 1910 tellingen under Serkland/Nordstua Bnr.2.

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1894 til 1911

 

Peder Gulliksen f. 1819 var sønn av Gullik Olsen Serkland. Hans mor ble enke på "Nordstua" på Serkland i 1847. Hun forsatte som leiledning på "Nordstua" selv, da ved hjelp av sine barn. I 1865 ser vi at Peder bodde der og hjalp henne med gården. Peder giftet seg i 1880 med Maren Olsdatter f. 1833 fra Kjølnes u/Gurholt. Det var nok Peder som senere overtok som leiledning på "Nordstua". Hans mor døde der i 1885. Peder ble enkemann i 1890. De fikk ingen barn. Da Treschow solgte gården i 1894 bygde Peder en stue nede ved elven som ble kalt "Serklandrønningen". I 1900 og 1910 bodde han der sammen med sin søster Maren Helvig. Peder døde på "Serklandrønningen" i 1911. Søsteren Maren Helvig døde i 1920 på Nystad.

 

Se under Serkland Bnr.2