| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Siljan Auto Gnr.19 Bnr.56

 

Senere adresse: Gurholtveien 4

 

Øverbø/Siljan Auto Bnr.56 ble i 1939 utskilt fra Øverbø Bnr.17 og solgt fra Hans Aasen til A/S Siljan Bil:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.17 den 28.04.1939, hvorved er utskilt Øverbø/Siljan Auto Bnr.56.

Skjøte på Øverbø/Siljan Auto Bnr.56 fra Hans Aasen f. 1887 til A/S Siljan Bil for kr. 3255, med noen forbehold ang. veien. Datert 19.05.1939.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.56 - Siljan Auto - 0 mark 05 øre - A/S Siljan Bil

 

Manntall for Øverbø