| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Seierstad – Gnr.29 Bnr.37

 

Senere adresse Kisteveien 15

 

Eiendommen Austad/Seierstad Bnr.37 ble i 1951 utskilt fra Austad/Skolejordet Bnr.23 og solgt fra Jacob G Austad til Olav O Sortedal:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skolejordet Bnr.23 den 09.08.1951, hvorved utskilt eiendommen Austad/Seierstad Bnr.37.

Skjøte på eiendommen Austad/Seierstad Bnr.37 fra Jacob G Austad f. 24.01.1885 til Olav O Sortedal f. 28.02.1888 for kr. 500. Datert 09.08.1951

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.37 – Seierstad - 0 mark 03 øre - Olav O. Sortedal 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Nevnt her fra 1951

 

Olaf Olsen f. 1888 fra Rønningene u/Øverbø giftet seg i 1913 med Klara Marie Kristiansdatter f. 1892 fra Sandbrekkene u/Øverbø. De døpte et barn bosatt på Rønningen i 1913 og på Kjølnes i 1915. Fra 1917 til 1921 bodde de på Saga. Familien bodde på Sortedal fra 1923. De nevnes der i Norske gårdsbruk i 1955. Olaf kjøpte i 1951 eiendommen Austad/Seierstad Bnr.37. Klara døde i 1975. Olaf døde i 1977.

 

Se Sortedal