| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VANEBUSETER ETTER 1814


  

Nordre Vanebu u/Vanebuseter Bnr.2

 

Nordre Vanebu lå under Vanebuseter Bnr.2 som var eid av Treschow. Husene på Norde Vanebu ble bygd i 1916.

 

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1920 til 1922

 

Kristian Andreas Tufte f. 1891 fra Tufte i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1911 med Anna Olsdatter f. 1893. Hun kom fra Norheim u/Berberg i Gjerpen. De døpte barn i Gjerpen frem til 1917 før de kom til Nordre Vanebu i Siljan før 1920. De døpte et barn der dette året og var nok de første som bodde på plassen. Det kom nye på plassen alt i 1922. De flyttet til Skien. Anne døde i 1966 og Kristian i 1967.

 

Barn født i Siljan:

Harry Johansen Tufte f. 1920

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1922 til 1960

 

Olaus Larsen Ekornrød f. 1897 fra Gjerpen giftet seg med Dortea Halvorsdatter f. 1897 også fra Gjerpen. Olaus ble bruker på Nordre Vanebu fra 1922 til 1960. De bodde siden i Gjerpen.

 

Barn:

Lars Ekornrød f. 1918 d. 2007

Terese Ekornrød f. 1920 f. 1929

Hjalmar Ekornrød f. 1923

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1961 til 1973

 

Knut Knutsen f. 1923 sønn av Ole Knutsen og Julie Hansdatter på Gåserud. Knuts farfar, Knut Andersen, var bosatt på Grorud. Det var trolig denne Knut som var den Knut Gåserud som forpaktet Nordre Vanebu fra 1961 til 1973.

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1974

 

Øyvind Stendalen f. 1928 var sønn av Anders Sigvart Stendalen. Øyvind overtok Steindalen i 1964 og drev den til 1974. Familien flyttet til Nordre Vanebu og forpaktet plassen fra 1974. (Familien var trolig da Øyvind, søsteren Margit og deres mor Gudrun.)

 

Se under hans far