| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØNTVEDT ETTER 1814


 

Søntvedt/Skogen Gnr.10 Bnr.6

 

Søntvedt/Skogen Bnr.6 ble i 1891 skilt ut fra Søntvedt Bnr.3:

Skylldelingsforreting avholdt 29.10.1891 på Søntvedt Bnr.3, hvorved ustkilt Søntvedt Søndre Bnr.5 og Søntvedt /Skogen Bnr.6. Tingl. 02.01.1891

 

I 1920 ble Søntvedt/Foss Bnr.7 skilt ut fra denne eiendommen:

Skylldelingsforreting avholdt 07.09.1920 Søntvedt/Skogen Bnr.6, hvorved utskilt til Vestfold Fylke Søntvedt/Foss Bnr.7. Tingl. 25.09.1920