| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814 


 

 

Torsholt/Østby Gnr.17 Bnr.9

 

 

Senere adresse: Sentrumsveien 18

 

 

Torsholt/Østby Bnr.9 ble i 1915 skilt ut fra Torsholt/Bakkene Bnr.7:

Skylddelingsforretning avholt den 27.08.1915 på Torsholt/Bakkene Bnr.7, hvorved utskilt Torsholt/Østby Bnr.9. Tingl. 04.09.1915

 

Treschow solgte i 1917 Torsholt/Østby Bnr.9 til Martin O Wierød:

Skjøte på Torsholt/Østby Bnr.9 fra Treschow til Martin O Wierød for kr. 500, med havnerett i Bnr.8 og andre forbehold som tømmerlegger, jaktrett, veirett osv. datert 12.07.1917, tingl. 18.07.1917

 

Enken etter Martin O Wierød og arvingene solgte i 1933 Torsholt/Østby Bnr.9 til Nils O Wierød med forbehold om føderåd for enken:

Skjøte på Torsholt/Østby Bnr.9 fra Martin O Wierøds enke og samtlige og myndige arvinger ifølge attest, til Nils O Wierød for kr. 4500, hvorav for løsøre kr. 500, med forbehold for enke Karen Wierød av fødråd verdsatt til kr. 500 pr. år. Tinglyst 11.12.1933

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.9 – Østby - 0 mark 25 øre - Nils O. Wierød   

 

 

Bosatt/Bruker her 1917 til 1932 (Karen til 1939)

 

Ole Martin Olsen f. 1860 og Karen Petrea Olsdatter f. 1855 bodde i 1900 og 1910 på Torsholtsaga Bnr.6. Ole Martin var da formann for tømmer og fløtningsarbeidet. De hadde frem til dette bodd på Vierød u/Gonsholt. Han kjøpte i 1917 eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 av Treschow og døde der i 1932. Karen og arvingene solgte da Torsholt/Østby Bnr.9 til sønnen Nils. Karen døde i 1939.

 

Se Vierød u/Gonsholt

 

 

Nevnt her fra 1933

Nils Olsen f. 1890 var sønn av overnevnte (Ole) Martin Olsen. Han var gift med Magel Helle. Hans far døde i 1932 og Nils overtok eiendommen Torsholt/Østby Bnr.9 i 1933. Han  nevnes der i matrikkelen i 1950. Nils kjøpte i 1953 eiendommen Torsholt/Østby Bnr.31 av Treschow. Han døde i 1981.

Se Torsholt/Østby Bnr.31