| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Sandbrekkene skogstue Gnr.19 Bnr.41

 

Senere adresse: Lardalsveien 367

 

Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41 ble i 1924 utskilt fra Øverbø Bnr.4:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.4 i 1924, tinglyst 29.11.1924, hvorved utskilt Øverbø/Sandbrekkene skogstue Bnr.41 til F W Treschow, Øverbø/Sørbø Bnr. 42 til Solve P Øverbø, Øverbø/skog Bnr.43 til eieren.

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.41 - Sandbrekkene Skogtue - 0 mark 02 øre - G. A. Treschow

 

 

Manntall for Øverbø