| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Lund - Gnr.1 Bnr.19

 

 

Senere adresse: Rustadveien 113

 

 

 

Isak Engebretsen Rød skilte i 1915 ut Sølland/Lund Bnr.19 fra Sølland/Rød Nordre Bnr.18. Husene her ble bygget i 1915. Ifølge Bakken har våningshuset her vært brukt til skole:

Skyldelingsforretning avholdt 2. oktober 1915 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Isak Engebretsen Rød til Jacob Larsen utskilte Sølland/Lund Bnr.19. Tingl. 13.10.1915

 

Isak Engebretsen Rød solgte i 1918 Sølland/Lund Bnr.19 til Jacob Larsen Kaasene:

Skjøte på Sølland/Lund Bnr.19 fra Isak Engebretsen Rød til Jacob Larsen Kaasene for kr. 2500. Tingl. 26.01.1918

 

Enken etter Jacob Larsen Kaasene solgte i 1932 Sølland/Lund Bnr.19 til svigersønnen:

Skjøte på Sølland/Lund Bnr.19 fra enke Inga Larsen Kaasene til Nils Kristensen Tangedal for kr. 5500. Tingl. 02.12.1932

 

 

Matrikkelutkast 1950:
Sølland Gnr.1
Bnr.
19  -Lund - Nils Kristensen Tangedal                              

 

 

Bosatt her fra 1916 til 1932 (Fra 1910 på Kåsene Søndre)

Jacob Larsen f. 1876 var sønn av Lars Torsen Kåsene. Han meldte flytting til Solum i 1909. Han giftet seg i Solum i 1910 med Inga Sofie Olsdatter f. 1888. Jacob nevnes ved vielsen som gårdbruker på Dalen i Melum. Hans kone var pike der. Han flyttet tilbake til Kåsene i 1910. Han bodde da på Kåsene Søndre. Jacob Larsen kjøpte i 1916 plassen Lund u/Sølland (Gnr.1 Bnr.9) av Isak Engebretsen Rød. Jacob bygget husene der og var eier og bruker der til han døde i 1930. Konen Inga Sofie solgte plassen til sin svigersønn, Nils Tangedal, i 1932. Hun døde i 1979.

 

Barn:

Laura Larsen f. 1910 d. 2005

Ellen Larsen f. 1913 d. 1993

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1932

 

Nils Anker Kristensen Tangedal f. 1931 giftet seg i 1931 med Ellen Larsen f. 1913. Hun var datter av overnevnte Jacob Larsen Lund. Nils kjøpte i 1932 plassen Lund av sin svigermor. Han døde i 1975. Ellen døde i 1993.

 

Barn:

John KristofferTangedal f. 1933

 

Familieark