| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Tudal – Gnr.20

 

Tudal ligger i Midtbygda, vest for elva. Gården grenser mot Torsholt i nordvest, Gurholt i sydøst og mot Engelstad i syd.

Se Tudal før 1814

 

Tudal var i 1814 eid av Løvenskiold.

 

 

Manntall for Tudal

 

 

 

(Med Tudal Bnr.1,  Tudal Bnr.2, Tudal/Skogen Bnr.4 Tudal/Sanni Bnr.5 Tudal/et skogstykke Bnr.6 Tudal/Torshaug Bnr.7 Tudal/Soltvedt Bnr.8 Tudal/Fjelhaug Bnr.9,  Tudal/Smestad Bnr.10)

 Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Det var tre løpenummer under Tudal i 1838.

Matrikkelen 1838
Tudal matrikkelnr. 174 (gammelt matrikkelnummer 162)
Løpenummer 534 - Tudal - skyld 4 ½ skinn - oppsitter Mathias Borgersen
Løpenummer 535 - Tudal - skyld 4 ½ skinn - oppsitter Enken Ingeborg Knudsdatter
Løpenummer 536 - Tudal - skyld 9 skinn - oppsitter Jens Svendsen

 

 

Her følger Tudal Bnr.3 (indmarken)

Senere adresse: Austadveien 44

 

Treschow kjøpte Tudal av Løvenskiold i 1886. 

Tudal løpenummer 534 - Bnr.1 og Tudal løpenummer 535 - Bnr.2 ble i 1891 sammenføyd med Tudal Bnr.3 og skogen ble skilt ut som Tudal/Skogen Bnr.4.

 

Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 (indmarken)

Skjøte fra kammerherre Løvenskiold til kammerherre F W Treschow på Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 samt flere eiendommer. Tinglyst 01.12.1886

Tudal løpenummer 534 - Bnr.1 og Tudal løpenummer 535 - Bnr.2 ble overført til Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 som dermed sammenføyes. Tinglyst 15.07.1891

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 den 04.07.1891, hvorved fraskilt Tudal Bnr.4 (skogen). Tinglyst 11.09.1891

Skjøte på Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 (indmarken) fra F W Treschow til Jacob Olsen for kr.4800 med forbehold om driftsveier, tømmerlegger, strand og jaktrett. Tinglyst 14.09.1893.

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 01.10.1901, hvorved fraskilt Tudal/Sanni Bnr.5. Tinglyst 06.11.1901

Skjøte fra Jacob Olsen Tudal til Johan Jacobsen Tudal på Tudal Bnr.3 for kr. 2300. Tinglyst 05.03.1902

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 01.08.1929, hvorved fraskilt Tudal/Soltvedt Bnr.8. Tinglyst 12.08.1929

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 28.06.1951, hvor Johan Jacobsen Tudal utskilt Tudal/Smestad Bnr.10.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1812 til 1873

 

Jens Svendsen f. 1789 var sønn av Svend Jensen Tudal. Jens overtok som leilending på Tudal etter sin far som døde der i 1810. Han giftet seg i 1812 med Ingeborg Mikkelsdatter f. 1789 fra Engelstad. I 1838 brukte han bare Tudal løpenummer 535, men fra 1846 nevnes hans som bruker både av løpenummer 535 og løpenummer 536. Ingeborg døde på Tudal i 1857. I 1865 ser vi Jens som enkemann og leilending på Tudal. Sønnen Ole, som var ungkar, hjalp han med gården og det samme gjorde sønnen Svend. Svend var gift og som bodde der med sin kone. Jens døde på Tudal i 1873.

 

Barn:

Svend Jensen f. 1813 d. 1813

Svend Jensen f. 1814 d. 1815

Helvig Jensdatter f. 1815 d. 1834

Ole Jensen f. 1818 d. 1898

Aaste Jensdatter f. 1821 d. 1862

Svend Jensen f. 1824 d. 1897

Solve Jensen f. 1827 d. 1828

Solve Jensen f. 1829 d. 1856

Maren Jensdatter f. 1833 d. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1864 til 1889

 

Svend Jensen f. 1824 var sønn av overnevnte Jens Svendsen Tudal. Svend giftet seg i 1864 med Gunhild Marie Gulliksdatter f. 1843 fra Søntvedt. De ble bosatt på Tudal, og i 1865 hjalp Sven sin far med gården sammen med sin bror Ole. Han far var nå enkemann. Jens sin far døde i 1873 og i 1875 hadde Svend overtatt som leilending på Tudal løpenummer 536. Svend og Gunhild Marie flyttet til Espedalen i Gjerpen i 1889. Svend nevnes da som Svend Jensen Tudal. Svend døde på Espedalen i 1897 og Gunhild Marie i 1898.

 

Barn:

Ingeborg Andrine Svendsdatter f. 1866 d. 1902

 

Familieark

 

 

 

Mulig bosatt/bruker her en tid

 

Ifølge Bakken forpaktet Ole Ingebretsen f. 1861 og hans kone Trine Petrea Olsdatter f. 1863 gården Tudal etter Jens Svendsen.

 

Se Høiseth under hans morfar

 

 

 

Mulig bosatt/bruker her en tid

 

Ifølge Bakken brukte en Johannes Gromstulen fra Lågendalen Tudal er periode etter Ole Ingebretsen.

 

 

 

Mulig bosatt/bruker her et år

 

Ifølge Bakken brukte en Anton Jensen Kiste gården Tudal et års tid før den ble solgt. Dette må da ha vært Syvert Anton Jensen f. 1852 og hans hustru Inger Johanne Sivertsdatter f. 1857. Han var fra Svarstad og hun fra Hedrum.

 

Se Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1903

 

Jacob Olsen f. 1827 fra Rød giftet seg i 1859 med Anne Helvig Ingebretsdatter f. 1833 fra Torsholt. De ble bosatt på Rød som leilendinger. I 1893 kjøpte Jacob Olsen gården Tudal Bnr.3 av Treschow. Anne Helvig døde på Tudal samme året. I 1900 nevnes Jacob på Tudal som enkemann. I 1901 skilte han ut Tudal/Sanni Bnr.5. Sønnen Ole bestyrte gården for han. I 1902 solgte han Tudal Bnr.3 til sønnen Johan. Jacob døde på Tudal i 1903.

 

Se Rød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1900 til 1959

Johan Jacobsen f. 1876 var sønn av overnevnte Jacob Olsen. Johan meldte flytting til Skien i 1896, men i 1900 bodde han hos sin far på Tudal. Johan kjøpte i 1902 gården Tudal Bnr.3 av sin far. Han giftet seg i 1904 med Ingeborg Olsdatter f. 1879. Hun var født i Gjerpen, men bodde på Serkland da de giftet seg. Johan solgte i 1951 gården Tudal Bnr.3 til sønnen Jacob. Johan døde i 1959. Ingeborg døde i 1965.

 

Barn:

Hedvig Tudal f. 1905 d. 1992

Jacob Tudal f. 1906 d. 1976

Lovise Tudal f. 1909 f. 1990

Olav Tudal f. 1911 d. 1920

 

Familieark

 

 

Nevnt her fra 1952

Jacob Tudal f. 1906 fra Tudal i Siljan giftet seg 1. gang i 1933 med Solveig Anundsen f. 1909. Hun ble født i Gjerpen, men hennes far kom til Siljan som anleggsarbeider. Solveig døde alt i 1938. Jacob giftet seg 2. gang i 1943 med Gunvor Marie Gulliksen f. 1918 fra Torsholt. De leide 2. etg. på eiendommen Torsholt/Thorstad Bnr.18. Hans far solgte i 1952 gården Tudal Bnr.3 til sønnen Jacob. I 1957 kjøpte Jacob Tudal eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 av Treschow. Eiendommen hadde blitt utskilt i 1950. Jacob døde i Siljan i 1976.

Se Torsholt/Thorsmo