| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Nystad Gnr.22 Bnr.7

 

Senere adresse Austadveien 209

 

 

Ole Olsen Serkland skilte i 1915 ut Serkland/Nystad Bnr.7 fra Serkland/indmarken Bnr.2 og solgte den til sønnen Nils Olsen:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.01.1915, hvorved til Nils Olsen er utskilt Serkland/Nystad Bnr.7. Tinglyst 09.01.1915

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.7 fra Ole Olsen Serkland til Nils Olsen før kr. 100. Datert 29.10.1915, tinglyst 10.11.1915

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.7 - Nystad - 0 mark 03 øre - Nils Olsen

 

Enken etter Nils Olsen Serkland, Amalie, solgte Serkland/Nystad Bnr.7 til sønnen Åge Nystad:

Nils Serkland Nystads enke, Amalie, er meddelt uskiftebevilling. Datert 25.03.1960

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.7 med mere fra Amalie Olsen Nystad f. 18.12.1898 til Aage Nilsen Nystad f. 29.12.1925 for kr. 10 000. Datert 12.10.1960

 

Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 ble, ettersom de ble utskilt, drevet som en enhet, Nystad.

 

 

Manntall for Serkland

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1915 til 1959 (Kirsten Amalie døde i 1993)

 

Nils Olsen f. 1891 fra Serkland giftet seg 1. gang i 1911 med Marie Mathiesen f. 1883 fra Løkka. Hans sin far skilte i 1915 ut Serkland/Nystad Bnr.7 og solgte den til sønnen Nils. Marie døde i 1920 og Nils giftet seg 2. gang i 1921 med Kirsten Amalie Kristiansen f. 1898 fra Vierød. Hans bror, Jacob Olsen Serkland, skilte i 1926 ut eiendommen Serkland/Nystad Bnr.10 solgte den til Nils. Treschow skilte i 1942 ut Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 solgte eiendommen til Nils. Treschow skilte i 1948 ut eiendommen Serkland/en parsell - Nystadhagen Bnr.17 og solgte den til Nils. Dette ble drevet som et bruk, Nystad. Nils døde på Nystad i 1959. Kirsten Amalie solgte i 1960 deres eiendommer til sønnen Åge Nilsen. Hun døde i 1993.

 

Nils Olsen og Marie Mathiesen sine barn:

Solveig Nystad f. 1911

Judit Nystad f. 1914

Astrid Nystad f. 1916 d. 2014

Klara Nystad f. 1919

 

Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen sine barn:

Hanna Nystad f. 1922

Åge Nystad f. 1925

Gerd Lovise Nystad f. 1929

Asbjørn Nystad f. 1931

Alf Nystad f. 1936 d. 1936

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1960

 

Åge Nystad f. 1925 var sønn av overnevnte Nils Olsen Nystad. Åge giftet seg i 1953 med Anna Synnøve Karlsen f. 1933. Hans mor solgte i 1960 Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 til sønnen Åge. Dette ble da brukt som en enhet, Nystad. Åge døde i 2010.

 

Barn:

Kjell Morten Nystad f. 1953

May Tove Nystad f. 1955

 

Familieark