| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

 

Tveitan Gnr.9 Bnr.3

 

 

Tveitan (et jordstykke) - løpenummer 499c - senere Bnr.3 ble i 1879 utskilt fra Tveitan (innmarken) - løpenummer 499b – senere Bnr.2:

Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan (innmarken) - løpenummer 499b – senere Bnr.2 den 23.08.1879, hvorved utskilt Tveitan (et jordstykke) - løpenummer 499c – senere Bnr.3

 

Tveitan Bnr.3 ble i 1891 overført til/sammenføyd med Tveitan Bnr.5. Tingl. 15.07.1891