| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND ETTER 1814


 

Serkland/Finnøy Gnr.22 Bnr.9

 

 

Treschow skilte i 1926 ut Serkland/Finnøy (hytte) Bnr.9 fra Serkland Bnr.1 og solgte den til Finn Jacobsen:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 21.07.1926, hvorved til Finn Jacobsen er utskilt Serkland/Finnøy Bnr.9. Tinglyst 08.09.1926

Skjøte på Serkland/Finnøy Bnr.9 fra F W Treschow til Finn Jacobsen for kr. 200, hvorhos kjøperen tilstaaes bruksrett i 25 år fra 01.01.1927 over de øvrige selgeren tilhørende holmer i Skujåen. Datert 18.10.1929, tinglyst 25.10.1929

 

Finn Jacobsen solgte i 1936 (påtegning tinglyst 1943) Serkland/Finnøy (hytte) Bnr.9 til B H Holmberg, A Amundsen, Ole Kikut og Halfdan Andersen:

Skjøte på Serkland/Finnøy Bnr.9 fra Finn Jacobsen til B H Holmberg for kr. 3500. Datert 16.11.1936 (Påtegning på skjøte hvori B H Holmberg erklærer at skjøtet rettelig skulle vært utstedt til han, kjøpm. Arthur Amundsen, byggmester Ole Kikut og Halfdan Andersen i felleskap. Datert 20.03.1943)

 

Arthur Amundsen solgte i 1943 sin del av Serkland/Finnøy (hytte) Bnr.9 til Ragnvald Jacobsen i Skien:

Skjøte på 1/4 del av Serkland/Finnøy Bnr.9 fra Arthur Amundsen til Ragnvald Jacobsen i Skien f. 17.08.1921 for kr. 1000. Datert 12.09.1951

 

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.9 - Finnøi - 0 mark 01 øre - B. H. Holmberg, Ragnvald Jacobsen, Ole Kikut og Halfdan Andersen

 

 

 

Manntall for Serkland