| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

 

Sørbø Gnr.18 Bnr.7

 

 

Sørbø løpenummer 527d - senere Bnr.7 ble i 1863 utskilt fra Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4 og solgt fra Løvenskiold til Ole Hansen:

Skyldelingsforretning avholdt 06.01.1863 på Sørbø/Myren løpenummer 527a - senere Bnr.4, hvorved Sørbø Bnr.7 ble utskilt. Tingl. 08.04.1863

Skjøte paa Sørbø løpenummer 527d - senere Bnr.7 fra Otto og Hermann Løvenskiold til Ole Hansen for 300 spd. Tingl. 08.04.1863

 

Siljan 1875 - Sørbø-et jordstykke – løpenummer 527d

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 531 af eieren Ole Hansen

 

Ole Hansen Øverbø sine arvinger solgte i 1889 Sørbø Bnr.7 til Treschow:

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Hans Haraldsen som befuldmektig for Ole Hansen Øverbøs arvinger til F W Treschow for kr. 2622. Datert 16.01.1889, tingl. 21.01.1889

 

Treschow solgte i 1893 Sørbø Bnr.7 til Petter Olsen:

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 m.m. fra F W Treschow til Petter Olsen for kr. 7200, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg vandfallet i elven, driftsvei, strandrett, jagtrett m.m. Datert 17.04.1893, tingl. 01.05.1893

 

Matrikkelen 1905

Sørbø Gnr.18

Bnr.7 – Sørbø – eier/bruker Petter Olsen

 

Petter Olsen Øverbø solgte i 1916 Sørbø Bnr.7 til Laurits H Omsland:

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Petter Olsen Øverbø til Laurits H Omsland for kr. 7000. Datert 26.09.1916, tingl. 15.11.1916

 

Nils Austad kjøpte i 1933 blant annet Sørbø Bnr.7 på auksjon og solgte Sørbø Bnr.7 videre til Peder P Nordbø:

Auksjonskjøte paa Sørbø Bnr.7 med flere bruk til Nils Austad for kr. 15 500. Datert 18.05.1933, tingl. 26.05.1933

Skjøte paa Sørbø Bnr.7 fra Nils Austad til Peder P Nordbø for kr. 8000, Datert 19.07.1933

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.7 – Sørbø - 1 mark 43 øre - Peder P. Nordbø

 

 

Se manntall for Sørbø