| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Skogheim Gnr.16 Bnr.24

 

Skogheim Bnr.24 ble skilt ut fra Heivandsstykke Bnr.10 i 1947. (Dette ble et feriested for Union ansatte)

 

 

Manntall Holte

 

 

Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1947 ut Skogly Bnr.23 fra Heivandsstykke Bnr.10 og leide den ut til Union avd. nr.17 av Norsk Papirindustriarbeiderforbund:

Skylldelingsforretning avholdt 01.10.1947 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til Union avd.17 av N.P.F. er utskilt Skogheim Bnr.24

Skjøte fra Nils W Thorsholt på Skogheim Bnr.24 m/vergen Kristian Holte og med overformynderiets samtykke til Union avd.17 av N.P.F. for kr.1500. Datert 01.11.1947

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.24 – Skogheim - 0 mark 02 øre - Union, Avdeling nr. 17 av N.I.F.