| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

 

Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.3

 

 

 

Hogstad Øvre - løpenummer 495b (Indmarken) – senere Bnr.3:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre - løpenummer 495 den 15.09.1873, hvorved Treschow utskilte Hogstad Øvre - løpenummer 495b (Indmarken) – senere Bnr.3

Hogstad Øvre løpenummer 495b - Bnr.3 ble sammenføyd med Hogstad Øvre løpenummer 494b - Bnr. 2.