| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Vestgård – Gnr.28 Bnr.15

 

Senere adresse Gonsholtveien 83

 

 

Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 ble i 1916 utskilt fra Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 til og solgt til Georg Gulliksen Gonsholt året etter:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 23.10.1916, hvorved utskilt til Georg Gulliksen eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15. Tinglyst 02.12.1916

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 fra Gullik M Gonsholt til Georg Gulliksen Gonsholt for kr. 3300. Tinglyst 14.02.1917

 

Eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21 ble i 1936 utskilt fra Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 den 20.06.1936, hvorved utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Fjelhaug Bnr.21.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.15 – Vestgård - 1 mark 45 øre - Georg Gulliksen Gonsholt

 

 

Georg Gulliksen solgte i 1966, blant annet, Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 til Alf Kiste:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Vestgaard Gnr.28 Bnr.15 og Rød/Vestgaarddalen Gnr.27 Bnr.5 fra Georg G Gonsholt til Alf Kiste f. 12.05.1946  for kr. 500. Overdragelsen er en gave på visse vilkår. Datert 05.05.1966

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1914 til 1966

Georg Herman Gulliksen f. 1883 fra Gonsholt giftet seg i 1907 med Anne Olsdatter f. 1884 fra Gonsholt. De døpte et barn i 1908 bosatt på Gonsholt. I 1910 nevnes de som bosatt på Sortedal Bnr.2. Vestgård ble utskilt fra Søndre Gonsholt i 1914 og solgt til Georg. Georg ble da bruker der. Han kjøpte i 1933 eiendommen Rød/Vestgaarddalen Bnr.5. I 1966 solgte han begge sine eiendommer til Alf Kiste. Anne døde i 1962. Georg døde i 1967.

Se Sortedal

 

 

Bosatt/Brukere her fra 1966

 

Alf Kiste f. 1946 fra Prestejordshagen u/Gonsholt Søndre giftet seg i 1966 med Jorunn Heum f. 1944 fra Heum i Kvelde. Georg Gulliksen solgte i 1966 eiendommene Rød/Vestgaarddalen Bnr.5 og Gonsholt Søndre/Vestgaard Bnr.15 til Alf Kiste.

 

Familieark