| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

 

Austad/Bedehus – Gnr.29 Bnr.26

 

Senere adresse Austaveien 609

 

Austad/Bedehus Bnr.26 ble i 1921 utskilt fra Austad/Søndre Bnr.7:

Kontrakt fra Ole P Austad til Austad bedehus for kr. 50 på et jordstykke med gjerdeplikt for kjøper. (Dokumentet er kalt kjøpekontrakt. JO) Datert 11.04.1921, tinglyst 18.05.1921

Skylddeling avholdt på Austad/Søndre Bnr.7 den 12.11.1921, hvorved til Ytre Siljan Kristelige forening utskilt Austad/bedehus Bnr.26. Tinglyst 26.11.1921

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.26 - Austad bedehus - 0 mark 03 øre - Austad bedehus 

 

 

 

 

Manntall for Austad