| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA ETTER 1814


 

 

Kvisla/vestre (Veststua) Gnr.33 Bnr.8

 

 

Senere adresse Løkkeveien 156

 

Kvisla/vestre Bnr.8 ble utskilt i 1905:

Skylldelingsforretning afholdt på Qvislen/innmarken Bnr.2 den 13.10.1905, tinglyst 15.11.1905, hvorved utskilt Qvislen/vestre Bnr.8.

 

Petter Pedersen kjøpte den av sin far i 1906:

Skjøte på Qvislen/vestre Bnr.8 fra Peder Pedersen Kvisla til Petter Pedersen for kr. 3000. Datert 08.12.1906, tinglyst 15.12.1906

 

Aukskjonsskjøte på Qvislen/vestre Bnr.8 til Peder Kvisla f. 19.05.1907 for kr. 8500. Datert 23.11.1937

 

 

Matrikkelen 1950

Kvisla Gnr.33

Bnr.8 - Kvisla vestre - 1 mark 15 øre - Peder Kvisla 

 

 

 

Manntall for Kvisla

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1937 (De bodde nok videre på gården etter at sønnen overtok.)

 

Petter Olaf Pedersen f. 1875 fra Kvisla giftet seg i 1906 med Anne Bertea Andersdatter f. 1878 fra Gonsholt søndre. Petter kjøpte samme året Kvisla/vestre Bnr.8 av sin far og ble bosatt der. Gården ble solgt på auksjon i 1937 og da kjøpte sønnen Peder den. Petter døde i 1955 og Anne Bertea i 1961.

 

Barn:

Peder Kvisla f. 1907 d. 1997

Hanna Kvisla f. 1909 d. 1989

Anne Kvisla f. 1912

Hjørdis Kvisla f. 1914 d. 1953

Anders Kvisla f. 1914 d. 1915

Marie Kvisla f. 1916 d. 2009

Hilda Kvisla f. 1918

Astrid Kvisla f. 1920

Julie Kvisla f. 1921 d. 1997

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1937

 

Peder Kvisla f. 1907 var sønn av overnevnte Petter Pedersen. Peder sin far var eier av Kvisla/vestre Bnr.8 frem til den ble solgt på auksjon i 1937. Peder kjøpte da gården tilbake. Han giftet seg i 1938 Alvhilde Hagen f. 1911 fra Hagen u/Gurholt. Peder døde i 1997. Alvhilde døde i 1988.

 

Barn:

Arne Kvisla f. 1939

Gerd Kvisla f. 1940

Tore Kvisla f. 1949

 

Familieark