| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814


 

Tormodsrød/Skogstykke Gnr.2 Bnr.6

 

 

Treschow skilte i 1928 ut Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 til Ole Johannesen Tormodsrød:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 den 01.06.1928, hvorved Treschow til Ole J Tormodsrød er utskilt Tormodsrød/skogstykke Bnr. 6.

 

Ps. Ole Johannesen Tormodsrød døde rett etter at denne plassen ble utskilt.

 

 

Treschow solgte i 1931 Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 til Ole Johannesen sine sønner, Oskar Tormodsrød og Einar Tormodsrød:

Skjøte på Tormodsrød/Skogstykke Bnr.6 fra Treschow til Oskar og Einar Tormodsrød for kr. 1000 med div forbehold som tømmerlegger osv. Tingl. 09.01.1931

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gnr. 2 - Tormodsrød         

Bnr.6 - Tormodsrød Skogstykke - Oskar og Einar Tormodsrød