| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN ETTER 1814


 

Tveitan/Hagan Gnr.9 Bnr.17

 

 

(Senere adresse: Opdalsveien 571)

 

 

Tveitan/Hagan Bnr.17 ble fraskilt Tveitan/Oredalen Bnr.6 til Aasulf Holte i 1946. Han kjøpte eiendommen i 1948:
Skylldelingsforretning avholdt på Tveitan/Oredalen Bnr.6 den 20.07.1946, hvorved til Aasluv Holte er utskilt Tveitan/Hagan Bnr.17. 
Skjøte på Tveitan/Hagan Bnr.17 fra Nils Oredalen f. 21.12.1879 til Aasulv Holte f. 22.01.1898 for kr.350. datert 22.07.1948

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tveitan Gnr.9

Bnr.17 – Hagan - 0 mark 03 øre - Aasulf Holte   

 

 

 

 

Bosatt her fra 1946

 

Aasulv Holte f. 1898 fra Drangedal var en periode politibetjent i Skien og satt en tid på Grini under krigen. I 1946 nevnes han på en plass som ble skilt ut fra Oredalen i Siljan. Han kjøpte denne plassen i 1948. Han kan ha vært gift. Han døde i 1953 og ble gravlagt i Drangedal.

 

Familieark