| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814


 

 

Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Gnr.5 Bnr.11

 

Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11 ble skilt ut fra Grorud Bnr.1, Bnr.2, Bnr.5, Bnr.8 og Bnr.9 i 1920 og solgt fra Treschow til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.1, Bnr.2, Bnr.5, Bnr.8 og Bnr.9 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

Skjøte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap på Grorud/Mykle vannfald og Sporvandsdam Bnr.11 med flere bruk og diverse forbehold. Tingl. 18.10.1922