| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

Hogstad Nedre/Aspelund Gnr.8 Bnr.6

 

 

(Senere adresse: Grorudveien 18)

 

Hogstad Nedre/Aspelund Bnr.6 ble utskilt fra Hogstad Vestre Bnr.3 i 1940 av Hjalmar Pedersen Hogstad og solgt til Ragnvald Martinsen Rød:
Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Vestre Bnr.3 den 08.08.1940, hvorved til Ragnvald Rød er utskilt Hogstad Nedre/Aspelund Bnr.6.
Skjøte på Hogstad Nedre/Aspelund Bnr.6 fra Hjalmar P Hogstad f. 05.10.1896 til Ragnvald M Rød f. 09.12.1896 for kr.400. datert 13.08.1940

 

 

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad nedre Gnr.8 
Bnr.6 - Aspelund - 0 mark 05 øre - Ragnvald M. Rød 

 

 

 

 

Bosatt her fra 1940

 

Ragnvald Martinsen Rød f. 1896 bodde i Oppdalen. Ragnvald kjøpte i 1940 Hogstad Vestre/på Aspelund Gnr.1 Bnr.6. Plassen Aspelund ble utskilt fra Hogstad Vestre i 1940 og gitt Bnr.6. Ragnvald M. Rød kjøpte plassen i 1940 av Hjalmar Pedersen. Ragnvald solgte i 1946 Sølland/Elverhøi Bnr.23 til Ivar Kjennbakken. Ragnvald var ugift og skogsarbeider. Snekkerverkstedet hans var samlingssted for ungdommen i bygda. Han var vel det vi i dag ville kalt en liten bygdeoriginal.

 

Familieark