| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


 

Løkka u/Tormodsrød

 

Dette var nok den eneste familien som bodde på denne plassen.

 

Manntall Løkka

 

 

 

 

Bosatt her fra 1821 til ca 1855

 

Tor Jansen f. ca 1791 gifte seg i Siljan i 1820 med Helvig Larsdatter f. 1790. Han fikk i 1821 festebrev av Løvenskiold på en liten plass under Rønningen u/Tormodsrød. Denne plassen het Løkka. Ifølge Bakken ble den også kaldt ”Torstua”, da det bare var denne familien som bodde der. Tor døde på Løkka i 1855. Helvig døde på Kåsene hos sin sønn Lars i 1875.

 

Barn:

Jan Torsen f. 1821 d. 1876

Anne Torsdatter f. 1823

Lars Torsen f. 1827 d. 1827

Kirsti Torsdatter f. 1827 d. 1840

NN Torsen f. 1830 d. 1830

Berte Torsdatter f. 1831

Lars Torsen f. 1835 d. 1909

 

Familieark