| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Sandbrekkene Gnr.19 Bnr.24

 

Se Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24 ble i 1903 utskilt fra Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7:

Skylldelingsforetning avholt den 27.08.1903, tingl. 09.09.1903, hvorved utskilt Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24 og Øverbø Bnr.25 fra Øverbø Bnr.1 og Øverbø Bnr.7

 

Makeskifteskjøte fra Peter S Øverbø til Kammerherre TreschowØverbø/Sandbrekkkene Bnr.24 mot Øverbø Bnr.25 og mellomlegg kr. 1200. Datert oktober 1903, tinglyst 11.11.1903.

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.24 - Sandbrekkene - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19                      

Bnr.24 - Sandbrekkene - 0 mark 38 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1939

 

Kristian Jacobsen f. 1856 fra Myra u/Høiseth giftet seg i 1888 med Gunhild Marie Anundsdatter f. 1865 fra Dammyra u/Island. De døpte barn bosatt på Hagen u/Øverbø i 1889 og 1890 før de flyttet til Sandbrekkene u/Øverbø. De bodde på Hagen i januar 1892, for da døde hans mor bosatt hos dem på "Møllerhagen". Kristian nevnes som møller. I 1900 og 1910 nevnes familien på Sandbrekkene. Sandbrekkene ble utskilt som eget bruk i 1903 som Øverbø/Sandbrekkkene Bnr.24. Plassen ble samtidig makeskiftet fra Peter S Øverbø til Treschow. Gunhild Marie døde på Sandbrekkene u/Øverbø i 1908. Kristian døde på Sandbrekkene i 1939.

 

Se Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1926

 

Hans Kristian Kristiansen f. 1903 var sønn av overnevnte Kristian Jacobsen. Han giftet seg i 1926 med Alma Kristine Karlsdatter f. 1905 fra Lardal. De ble bosatt på Sandbrekkene u/Øverbø. Hans døde i 1984 og Alma i 2003.

 

Barn:

Karl Kristian Sandbrekkene f. 1926

Mary Beate Sandbrekkene f. 1929

Solveig Sandbrekkene f. 1939

 

Familieark