| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Rødningerne u/Øverbø

 

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Denne plassen nevnes i 1846 som en husmannsplass under Øverbø/mellom - løpenummer 531- senere Bnr.6.

 

 

Bosatt/Bruker her fra før 1846 til 1851

 

Ingeborg Halvorsdatter f. 1753 fra Neset giftet seg 1. gang i 1780 med Bent Gundersen f. 1746 fra Gjerpen. De bodde en liten tid på Båserød i Gjerpen, men kom til Tudal før 1786. De ble der husmenn på plassen Sanne. Bent døde der i 1804. Ingeborg giftet seg 2. gang i 1810 med Knud Thomasen f. ca 1781. Han finnes ikke døpt i Siljan, men ble nok konfirmert der i 1798. Det er uvisst hvor lenge de bodde på Sanne. Knud nevnes som husmann på Rødningerne u/Øverbø i 1846 og døde der i 1851. Knud sin stedatter, Karen Bentsdatter, bodde også på Rødningerne. Hennes uekte sønn, Peder Jacobsen brukte plassen.

 

Se Sanne u/Tudal før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1845 til 1857

 

Peder Jacobsen f. 1821 fra Siljan giftet seg i 1845 med Anne Larsdatter f. 1824 fra Øverbø. De døpte barn bosatt på Rødningen u/Øverbø og i 1857 kjøpte Peder plassen Øverbø/Rønningensmyra - løpenummer 532d - senere Bnr.10 av Peder Pedersen Limi. Familien bodde i 1865 på Øverbø/Rødningerne (plads) løpenummer 532g. Hans svigerfar, Lars Larsen, var husmann under dette samme bruket. Anne døde i 1872. Peder døde i 1878.

 

Se Øverbø/Rønningensmyra

 

 

 

Vi ser at Peder Jacobsen bodde på Rødningen u/Øverbø og kjøpte Øverbø/Rønningensmyra da den ble skilt ut i 1857. Øverbø/Rønningensmyra ble skilt ut fra Øverbø - løpenummer 532 og Rødningen u/Øverbø nevnes i 1846 under Øverbø - løpenummer 531, men dette var vel trolig samme plassen.

 

 

Se Øverbø/Rønningensmyra