| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

Tudal/Skogen Gnr.20 Bnr.4

 

 

Treschow kjøpte Tudal av Løvenskiold i 1886. Tudal Bnr.1 og Tudal Bnr.2 ble i 1891 sammenføyd med Tudal Bnr.3 og skogen ble skilt ut som Tudal/Skogen Bnr.4:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 den 04.07.1891, hvorved fraskilt Tudal Bnr.4 (skogen). Tinglyst 11.09.1891

 

Treschow skilte i 1915 ut et skogstykke Tudal Bnr.6 til Ole Jacobsen Rød:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Skogen Bnr.4 den 15.09.1915, hvorved fraskilt et skogstykke Tudal Bnr.6 til Ole J Rød. Tinglyst 25.09.1915

 

Treschow skilte i 1928 ut Tudal/Torshaug Bnr.7 til Johannes Rød:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Skogen Bnr.4 den 13.11.1928, hvorved fraskilt Tudal/Torshaug Bnr.7 til Johannes Rød. Tinglyst 13.11.1928

 

 

 

Matrikkelen 1905

Tudal Gnr.20

Bnr.4 - Skogen - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

Bnr.4 - Skogen-5 mark 00 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Tudal