| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Haugen – Gnr.23 Bnr.10

 

Senere adresse Austadveien 243

 

Se Haugen før 1814

 

 

Haugen var en husmannsplass under Gurholt frem til 1869, da den ble matrikulert som et eget bruk.

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/Haugen – løpenummer 541d (542d) senere Bnr.10 fra Gurholt løpenummer 541:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 541 den 29.04.1869, hvorved utskilt Gurholt/Haugen – løpenummer 541d (542d) senere Bnr.10. Tinglyst 30.08.1869

 

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Haugen Bnr.10 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Gurholt/Gurholtelven Bnr.23. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Haugen Bnr.10 den 07.06.1922, hvorved til F M Treschow er utskilt Gurholt/Svingen Bnr.25. Tinglyst 24. 06.1922

Skjøte på Gurholt/Haugen Bnr.10 fra F M Treschow til Georg Amundsen Haugen for kr.10 000, hvorhos selger har forbeholdt seg veirett, strandrett, jagtrett samt rett til tømmerlegger. Datert 11.09.1922, tinglyst 18.10.1922

Skjøte på Gurholt/Haugen Bnr.10 fra Maren Haugen f. 11.04.1874 (uskiftebrev av 06.12.1945) til sønn Thor Haugen f. 04.11.1902, for kr. 7000. Datert 12.06.1947

Skjøte på Gurholt/Haugen Bnr.10 Thor Haugen til Harald Stendalen f. 13.10.1928 for kr. 7000. Datert 06.06.1953

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.10 – Haugen – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.10 – Haugen - 0 mark 40 øre - Thor Haugen 

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1811 til 1839 (Birthe til 1851)

 

Halvor Olsen f. 1786 var fra Rønningen u/Rød. Han bodde på Gonsholt da han giftet seg i 1811 med enken på Haugen, Anne Larsdatter f. 1765. Anne døde på Haugen i 1815. Halvor giftet seg 2. gang i 1816 med Birthe Olsdatter f. 1784 fra Gurholt. De bodde videre på Gurholt og Halvor døde der i 1839. Birthe i 1851.

 

Se Haugen u/Gurholt før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1852 til 1874 (Anne Kristine har trolig bodd videre på gården en tid.)

 

Erik Pedersen f. 1823 fra Auentangen i Hedrum giftet seg i Hedrum i 1844 med Anne Kristine Olsdatter f. 1817. Hun var enken etter Johannes Arvesen Svartangen. De døpte et barn bosatt på Svartangen samme året. Familien kom så til Siljan og døpte et barn bosatt på Øverbø i 1847. I 1850 døpte de et barn bosatt på Moholt verk. Fra 1852 døpte de barn bosatt på Haugen u/Gurholt og Erik nevnes som husmann der i 1865. Han ble leilending i 1869 da Treschow skilte ut Haugen som eget bruk. Erik døde på Haugen i 1874.

 

Barn:

Johannes Eriksen f. 1844

Anne Karine Eriksdatter f. 1847 d. 1914

Ingeborg Marie Eriksdatter f. 1850

Peder Eriksen f. 1852

Trine Eriksdatter f. 1855 d. 1856

Hans Jacob Eriksen f. 1857 d. 1936

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1874 til 1903

 

Hans Jacob Eriksen f. 1857 var sønn av overnevnte Erik Pedersen. Hans Jacob var leilending på Haugen i 1875 og bodde der med sin mor og søster. Han giftet seg i 1890 med Ingeborg Marie Kristensdatter f. 1866 fra Gurholt. De ble bosatt på Haugen og i 1900 nevnes Hans Jacob som leilending der. Hans Jacob var leilending på Haugen frem til 1903. Han kjøpte i 1908 Gurholt/Norheim Bnr.22 av Peder Kristiansen Gurholt. De flyttet da til Nordheim og bodde der til de begge døde der. han i 1936 og hun i 1939. .

 

Barn:

Anne Karoline Nordheim f. 1891 d. 1954

Edvard Nordheim f. 1893 d. 1960

Kristian Nordheim f. 1896 d. 1971

Peder Nordheim f. 1898 d. 1971

Jacob Nordheim f. 1902 d. 1941

Alma Marie Nordheim f. 1905 d. 1977

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1903 til 1945 (Maren Sofie til 1953.)

 

Georg Emil Amundsen f. 1874 fra Aker giftet seg i Kvelde i 1900 med Maren Sofie Torsdatter f. 1874 fra Vestby i Hedrum. De døpte et barn i Kvelde i 1902. Georg ble forpakter på Haugen i Siljan i 1903 og nevnes som leilending der i 1910. I 1922 kjøpte de Gurholt/Haugen Bnr.10 av Treschow. Georg døde i 1945 og Maren Sofie solgte i 1947 Gurholt/Haugen Bnr.10 til sønnen Thor. Hun døde i 1953.

 

Barn:

Thor Haugen f. 1902 d. 1979

Gunnar Amundsen f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1926 til 1953 (De døde i 1979 og 1987)

 

Thor Haugen f. 1902 var sønn av overnevnte Georg Amundsen. Thor giftet seg i 1926 med Hjørdis Høiseth f. 1904 fra Høiseth. De ble bosatt på Haugen og i 1947 kjøpte de Gurholt/Haugen Bnr.10 av hans mor. I 1953 solgte de Gurholt/Haugen Bnr.10 til sin svigersønn, Harald Stendalen. Thor døde i 1979 og Hjørdis i 1987.

 

Barn:

Einar Haugen f. 1928

Tordis Synnøve Haugen f. 1934

Odny Marie Haugen f. 1945

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1953

 

Harald Stendalen f. 1928 fra Riset u/Austad giftet seg i 1953 med Tordis Synnøve Haugen f. 1934. Hun var datter av overnevnte Thor Haugen. I 1953 kjøpte de Gurholt/Haugen Bnr.10 av hennes foreldre. Harald døde i 1989.

 

Barn:

Inger Stendalen f. 1956

Torild Stendalen f. 1958

Heidi Stendalen f. 1961

 

Familieark