| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Haugan– Gnr.17 Bnr.27

 

Senere adresse: Saga 15

 

 

Eiendommen Torsholt/Haugan Bnr.27 ble i 1951 utskilt fra Torsholt Bnr.1 og solgt fra Mathias Thorsholt og Kristen Thorsholt til Olav Sørensen:

Skylldelingsforretning avholdt 03.07.1951, hvorved eiendommen Torsholt/Haugan Bnr.27 ble utskilt fra Torsholt Bnr.1.

Skjøte på Torsholt/Haugan Bnr.27 fra Mathias Thorsholt f. 01.11.1882 og Kristen Thorsholt f. 30.12.1886 til Olav Sørensen f. 03.06.1911 for kr. 200. datert 22.10.1951

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.27 – Haugen - 0 mark 01 øre - Olav Sørensen

 

Eiendommen Torsholt/Haugan Bnr.27 og Bnr.28 ble i 1953 solgt fra Olav Sørensen til Aslaug Margrete Sørensen:

Skjøte på Torsholt/Haugan Bnr.27 fra Olav Sørensen f. 03.06.1911 til Aslaug Margrete Sørensen f. 19.07.1912, herpå også Bnr.28 for kr. 25828. datert 08.10.1953

 

Hun solgte i 1957 eiendommene til Treschow:

Skjøte på Torsholt/Haugan Bnr.27 fra Aslaug Margrete Sørensen f. 19.07.1912 til brukseier J A Treschow f. 08.03.1923, herpå også Bnr.28 for kr.45000. datert 21.05.1957

 

Dette var nok Olaf Sørensen og Aslaug Margrethe Haugen. De døpte ei datter Ellen Margaret Sørensen i Siljan i 1935. Denne datteren giftet seg i 1953 med Jens Nordkvelde f. 1927.