| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Heimo Gnr.17 Bnr.13

 

Senere adresse: Sentrumsveien 3

 

Eiendommen Torsholt/Heimo Bnr.13 ble i 1921 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8 og solgte fra Treschow til Ernst Andersen:

Skylddelingsforretning avholt den 23.11.1921 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Heimo Bnr.13 til Ernst Andersen. Tingl. 03.12.1921

Skjøte på Torsholt/Skog Bnr.8 fra Treschow til Ernst Andersen for kr. 400, med div forbehold som driftsvei, jaktrett, tømmerligger osv. datert 03.05.1922, ting. 27.05.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.13 – Heimo - 0 mark 03 øre - Ernst Andersen

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1922

 

Ernst Vilhelm Anderson f. 1889 fra Sverige giftet seg i Gjerpen i 1916 med Tora Johannesdatter f. 1895 fra Siljan. De ble bosatt i Siljan og i 1922 kjøpte Ernst eiendommen Torsholt/Heimo Bnr.13. Ernst døde i Siljan i 1978 og Tora døde der i 1995.

 

Barn:

Dagny Andersen f. 1919

Ingeborg Andersen f. 1922

Eva Kristina Andersen f. 1925 d. 1949

Thea Andersen f. 1926

Otto Vilhelm Andersen f. 1929

Kåre Andersen f. 1931 d. 1960

Birger Asbjørn Andersen f. 1937

 

Familieark