| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

Island – Gnr.4 Bnr.19

 

Island Bnr.19 ble skilt ut fra Island Bnr.13 løpenummer 490i i 1891:

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.13 den 18.09.1891, tingl. 02.11.1891, hvorav utskilt Island Bnr.19

 

 

Island Bnr.19 ble slått sammen og sammenflyd med Island Bnr.1 i 1894:

Island Bnr.19 ble sammenføyd med Island Bnr.1 i 1894. Ting. 04.10.1894