| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I THORSMO Bnr.26 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob Tudal f. 1906 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Solveig Anundsen f. 1909 og 2. gang med Gunvor Marie Gulliksen f. 1918.

 

 

 

Jacob Tudal,[1] født 13.10.1906 i Tudal Siljan TE.,[2] døpt 25.11.1906 i Siljan kirke TE., død 12.05.1976 i Siljan TE.,[3] gravlagt 15.05.1976 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Johan Jacobsen og Ingeborg Olsdatter i Tudal i Siljan.

 

Jacob giftet seg 1. gang i 1933 men hans 1. kone døde allerede i 1938.

 

Jacob giftet seg 2. gang i 1943 og leide da 2. etg. på eiendommen Torsholt/Thorstad Bnr.18.

 

Oskar Teie leide i 1943 bort 2. etg. av huset sitt på Torsholt/Thorstad Bnr.18 til Jacob Tudal:

Husleiekontrakt hvor Oskar Teie bortleier 2. etg i sitt hus på Torsholt/Thorstad Bnr.18 til Jacob Tudal for 7 år (fra 01.12.1943) mot en leie år. måned av kr. 25 på nærmere angitte vilkår. Datert 01.11.1943

 

Hans far solgte i 1951 gården Tudal Bnr.3 til sønnen Jacob:
Skjøte fra Johan Jacobsen Tudal f. 26.09.1876 til sønnen Jacob Johannsen Tudal f. 13.10.1906 på Tudal Bnr.3 for kr 18 500 hvorav for løsøre kr 6 500. Datert 10.01.1951

 
Tudal/Smestad Bnr.10 ble i 1951 utskilt fra Tudal Bnr.3 av Jacob Tudal:
Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 28.06.1951, hvorved utskilt Tudal/Smestad Bnr.10. 

 

I 1957 kjøpte Jacob Tudal eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 av Treschow. Eiendommen hadde blitt utskilt i 1950.

 

Eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 ble i 1957 solgt av Treschow til Jacob Tudal:

Skjøte på eiendommen Torsholt/Thorsmo Bnr.26 fra Treschow til Jacob Tudal f. 13.10.1906 for kr. 500. datert 03.01.1957

 

Jacob døde i Siljan i 1976.

 

 

(1) Gift 1933, med Solveig Anundsen, født 17.11.1909 i Gjerpen TE.,[4],3 (datter av Olaf Anundsen og Anna Halvorsen), døpt 05.06.1910 i Gjerpen TE.,[5] død 01.07.1938 i Siljan TE.[6],3

 

Solveig:

Hun ble født i Gjerpen, men hennes far kom til Siljan som anleggsarbeider. Solveig døde i Siljan i 1938.

 

 

(2) Gift 1943, med Gunvor Marie Gulliksen,[7] født 24.06.1918 i Torsholtsaga Siljan TE.,[8] (datter av Gustav Gulliksen og Ingeborg Josefine Larsdatter), døpt 25.08.1918 i Siljan kirke TE.

 

 

 

I.    Marit Ingeborg Tudal, (datter av Jacob Tudal og Gunvor Marie Gulliksen) født 08.12.1944 i Torsholt Siljan TE.[9]

      

 

       Hun giftet seg med Øystein Anundsen, født 21.04.1943 i Porsgrunn TE.,9 (sønn av Thomas Anundsen og Ingrid Løkke).

      

 

 

II.   Torunn Tudal, (datter av Jacob Tudal og Gunvor Marie Gulliksen) født 08.07.1948 i Torsholt Siljan TE.[10]

      

 

       Hun giftet seg med Reidar Ottesen, født 11.10.1946 i Sandefjord VE.,10 (sønn av Reidar Ottesen og Gjertrud Andersen).

      

 

 

III. Johan Tudal,1 (sønn av Jacob Tudal og Gunvor Marie Gulliksen) født 1954 i Torsholt Siljan TE.

      

 

       Han giftet seg med Åshild Kjær, født 1954 i Kjær Gjerpen TE.,[11] (datter av Jens Olav Kjær og Ellen Marit Doksrød).

      

       Åshild:

       Hun kom fra Kjær i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Kjær 9 - Kjær nordre).

      

 

     Barn:

 

     A. Mari Tudal, født 27.02.1981 i Siljan TE.,3 død 08.02.1996 i Siljan TE.3

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 280.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 18.

[5]  Gamle Gjerpen.

[6]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 30.

[7]  Siljan bygdebok. side 325.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 32.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 60.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 63.

[11]  Gamle Gjerpen.