| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

 

Manntall Tudal

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Tudal matrikkelnr. 174 (gammelt matrikkelnummer 162)

 

Løpenummer 534 – Tudal – skyld 4 ½ skinn - oppsitter Mathias Borgersen

Løpenummer 535 – Tudal – skyld 4 ½ skinn - oppsitter Enken Ingeborg Knudsdatter

Løpenummer 536 – Tudal – skyld 9 skinn - oppsitter Jens Svendsen

 

 

 

 

 

1846

Tudal

Mtr.No 174 Løbe.No. 535 og 536

 

Leilending Jens Svendsen 56 aar

Hans kone Ingebor Mikkelsd. 56 aar

Deres hjemmeværende børn:

Ole 27 aar

Svend 21 aar

Solve 16 aar

Aaste 24 aar

Maren 12 aar

 

Tjenere:

Anne Isaksdatter 16 aar

 

Udsæden:

¼ tn Bygg

7 tn Havre

1/8 tn Blandk?

5 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

5 Kuer

2 Geiter

2 Kalver

12 Sauer

1 Gris

 

 

2.

Tudal

Mtr.No 174 Løbe.No. 534

 

Bruges af Mathias Borgersen Engelstad

 

Udsæden:

1 ¼ tønde Havre

 

 

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0006 002 yttre Tuvdal 534 0

Merknad: (S/L: 263/10) Bruges som Underbrug til LbNo 538. Ingen Folk eller Fæ.

Eigar: Gaardbr og Leilænding Mathias Borgersen Utsæd: by1/4 ha1 po1/4, kreaturhald:

 

 

 

0007 002 yttre Tuvdal 535, 536 6

Merknad: (S/L: 263/11)

Eigar: Gaardbruger og Leilænding Jens Svendsen Utsæd: by1/2 ha5 po6, kreaturhald: he2 ku8 få8 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jens Svendsen m e Husfader Gaardbruger og Leilænding 77 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ole Jensen m ug hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 48 (alder) Slemdal Prgj.

003 Svend Jensen m g hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 42 (alder) Slemdal Prgj.

004 Gunhild M. Gulliksdatter k g hans Kone 23 (alder) Slemdal Prgj.

005 Kirsten M. Jacobsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Tanum Prgj.

006 Bredine Mathiasdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Svarstad Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

 

Tudal – løpenummer 534

 

Tudal jordbrug ubeboet

 

Tudal – løpenummer 535

 

Tudal jordbrug ubeboet

 

Tudal – løpenummer 536

 

Svend Jensen f. 1824 – husfader – leilending

Gunnild Gulliksdatter f. 1843 – kone

Andrine f. 1866 – datter

Ole Jensen f. 1818 – løskarl – jordbruk

Karine Jacobsdatter f. 18858 – tjenestepige

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0039 003 Tudal (gaard) 20 3 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Jakob Ols. Tudal m e b hf Gaardbruger S 1827 Slemdal herred* n s

002 Ole Jakobs. Rød m g b s Sersjant og gaardsbestyrer 1872 Slemdal herred* n s

003 Kjersti Auversd. Rød k g b hm Jordmoder og husbestyrerinde 1871 Næs Telemark Brb n s

004 Johan Jakobs. Tudal m ug b s Jordbrugsarbeide 1876 Slemdal herred* n s

005 Hjalmar Hans. Austad m ug b Foster s Gjætergut 1886 Skien Brb n s

006 Anne Auversd. Evju k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 1881 Næs Telemark n s

007 Oline Marie Bayr k ug b tj Husgjerning og gjæter 1889 Skien n s

008 Johannes Ols. Rød m ug b s til nr: 2 og 3 27.06.1900 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Tudal Gnr.20

Bnr.3 – Tudal (indmarken) – eier/bruker Johan Jacobsen

Bnr.4 – Skogen – eier/bruker F M Treschow

Bnr.5 – Sanni – eier/bruker Ole J Rød

 

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0042 003 Midtbygden Tudal 20 3 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Johan Jakobsen m g b hf Gaardbruker, selveier 26.09.1876 Slemdal n s

002 Ingeborg Jakobsen k g b hm Gaardmandskone 23.02.1879 Gjerpen n s

003 Hedvik Johansen k ug b d Datter 09.02.1905 Slemdal n s

004 Jakob Johansen m ug b s Søn 13.10.1906 Slemdal n s

005 Lovise Johansen k ug b d Datter 01.01.1909 Slemdal n s

006 Klara Kr. Sandbrekke k ug b tj Hus- og kreaturstel 26.08.1892 Slemdal n s

007 Ola Edvin Olsen m ug b tj Gaardsarbeide 19.12.1894 Skien n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0043 003 Midtbygden Sanne 20 5 99 9

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole J. Rød m g b hf Gaardbruger, sersjant og skovtilsynsmand 24.02.1872 Slemdal n s

002 Kjersti Rød k g b hm Jormor og gaardbrukerkone 14.08.1871 Næs Telemarken n s

003 Johannes O. Rød m ug b s Barn 22.06.1900 Slemdal n s

004 Helga O. Rød k ug b d Barn 12.08.1901 Slemdal n s

005 Anne O. Rød k ug b d Barn 05.04.1904 Slemdal n s

006 Alf O. Rød m ug b s Barn 26.06.1905 Slemdal n s

007 Olav O. Rød m ug b s Barn 18.11.1907 Slemdal n s

008 Elise Olsen k ug b tj husstel og jordbruksarbeide 29.02.1888 Slemdal n s

009 Jakob Moene m ug b Til forpleining Jordbruksarb. og vedhugst (bidrag av fattigv.) 12.12.1849 Slemdal n s

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

             

Bnr.3-Tudal i innmarken-2 mark 45 øre -Jakob Johansen Tudal

Bnr.4-Skogen-5 mark 00 øre -F. M. Treschow

Bnr.5-Sanni-2 mark 57 øre -Ole J. Rød

Bnr.6-Et skogstykke-0 mark 07 øre -Ole J. Rød

Bnr.7-Torshaug-0 mark 09 øre -Johannes Rød

Bnr.8-Soltvedt-0 mark 07 øre -Nils H. Rød

Bnr.9-Fjellhaug-0 mark 05 øre -Harald Gonsholt

Bnr.10-Smestad-0 mark 05 øre -Jakob Johansen Tudal