| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Knutsen f. 1823 og Karen Marie Olsdatter f. 1833 sin familie.

 

 

 

Ole Knutsen,[1] født 12.12.1823 i Høiseth Siljan TE.,[2] døpt 28.12.1823 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[3] død 22.04.1873 i Høiseth Siljan TE.,[4] gravlagt 29.04.1873 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Knut Olsen og Anne Helvig Svendsdatter på Høiseth.

 

Han overtok gården Høiseth (Oppstua - løpenummer 517) etter sin far.

 

Hans far skjøtet gården over til Ole i 1853:

Skjøte fra Knud Olsen Høiseth til Ole Knudsen på 11 skinn i Høiseth for 540 rdl (Matrikkelnummer 147, løbenummer 517) tingl. 04.07.1853

 

Høiseth (løpenummer 517) - 1865

Eigar: Gaardbgr og Selveier Ole Knudsen

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Knudsen m g Husfader Gaardbgr og Selveier 43 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Maria Olsdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Andrine Olsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Olsen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Trina Pettrea Olsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Mathilde Sofie Olsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

Kisti Knudsdatter k ug hans Søskende Tjenestepiger 33 (alder) Slemdal Prgj.

Gunnild Maria Knudsdatter k ug hans Søskende Tjenestepiger 28 (alder) Slemdal Prgj.

Johannes Johnsen m ug Tjenestedreng (Gjeterske) 14 (alder) Slemdal Prgj.

 

Vi ser at to av hans søstre var bosatt hos han i 1865.

 

Ole døde på Høiseth i 1873. (Fødselsåret er feil i kirkeboken ved begravelsen hans.)

 

 

Gift 22.10.1855 i Siljan kirke TE., med Karen Maria Olsdatter, født 06.01.1833 i Øverbø Siljan TE.,[5] (datter av Ole Svendsen og Thore Torgersdatter), døpt 20.01.1833 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[6] død 12.06.1920 i Høiseth Siljan TE.,[7] gravlagt 19.06.1920 i Siljan kirkegård TE.

 

Karen:

Hun kom fra Øverbø.

 

Karen Maria ble enke på Høiseth i 1873 og overtok eierskapet og ansvaret for gården. Hun fikk hjelp av sine barn til driften.

 

Siljan 1875 - Høisæt løpenummer 517

Karen Marie Olsdatter f. 1833 – husmoder – gaardbruger/selveier

Christian Olsen f. 1858 – hendes sønn – hjelper moderen med jordbruget

Caroline Andrine Olsdatter f. 1856 – hendes datter

Mathilde Sofie Olsdatter f. 1865 – hendes datter

Ole Peder Olsen f. 1868 – hendes sønn

Hans Jacob f. 1871 – hendes sønn

Gunhild Marie Knudsdatter f. 1838 – tjenestepige

Aslak Aadnesen f. 1850 i Ommersdal i Siljord – tjenestegutt

 

Hun fikk i 1882 bevilling på å sitte uskiftet:

Uskiftebevilling for Ole Knudsens enke Karen Marie Olsdatter. Tinglyst 23.10.1882

 

Hun skilte i 1888 ut Høiseth (Haugen) Bnr.14 og solgte den til Ole Larsen:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 10. september - tinglyst 01.11.1888, hvorved utskilt Bnr.14

Skjøte fra Ole Knudsen Høisets enke til Ole Larsen Haugen på Haugen Bnr.14 for kr 250. Tinglyst 01.11.1888

 

I 1891, 1900 og 1910 bodde hun som enke på Høiseth Bnr.13. Vi sert at flere av barna bodde der og hjalp til på gården

 

Høiset Bnr.13 - 1900

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Karen Marie Olsd. k e b hm Gaardbrugerenke S. Husbestyrerinde 1833 Slemdal herred* n s

Karolina Olsd. k ug b d Kreaturstel 1856 Slemdal herred* n s

Ole Petter Ols. m ug b s Jord- og Skogarbeider 1868 Slemdal herred* n s

Kristian Ols. m ug b s Gaardsbest. Postaabner 1858 Slemdal herred* n s

Olai Ols. m ug b tj Jord- og Skogarbeider 1884 Slemdal herred* n s

Ole Ingebrikts. m g mt b Vogmand 1861 Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Skien

Trine Ingebrikts. k g mt b Husgjerning 1863 Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Skien

Edvard Ingebrikts. m ug mt b Sadelmagerlærling 1885 Slemdal herred* n s Sedvanleg bustad: Skien

Klara Ingebrikts. k ug mt b Datter 12.02.1900 Skien Brb n s Sedvanleg bustad: Skien

Anna Marie Sigurds. k ug b tj Husligt Arbeide 1888 Slemdal herred* n s

 

Hun skilte i 1904 ut Høiseth (Kjønnaasen) Bnr.23 og solgte den til Treschow:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 30. mai - tinglyst 07.06.1902, hvorved utskilt Bnr.23

Skjøte på Kjønnaasen Bnr.23 fra Ole K Høgsets enke til F W Treschow for kr. 4000. Tinglyst 16.11.1904

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.13 - Høgset - eier/bruker Karen Marie Olsdatter

 

Hun skilte i 1906 ut Høiseth Bnr.25 og solgte den til Treschow:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 10. august - tinglyst 15.08.1906, hvorved utskilt Bnr.25

Skjøte på Bnr.25 fra Karen Marie Olsdatter til F W Treschow for kr. 12 000.

 

Høiset Bnr.13 - 1910

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Karen Marie Knutsen k e b hm Gaardbrukerske 06.01.1833 Slemdal n s

Karoline Andrine Olsen k ug b d Hus- og kreaturstel 07.09.1856 Slemdal n s

Kristian C. Høiseth m ug b s Postaapner 03.09.1858 Slemdal n s

Hagbart Antonsen m ug b tj Jord- og skogarbeider 30.03.1892 Gjerpen n s

Olav Hansen m ug b Pleiebarn Gjætergut 08.04.1887 Skien n s

Olai Olsen m g b hf Gaardsbruk og skogarbeide 14.03.1884 Slemdal n s Merknad: drengestuen

Magna Olsen k g b hm Hus- og kreaturstel 08.04.1887 Gjerpen n s

Klara Petrea Olaisen k ug b d Datter 27.02.1908 Slemdal n s

 

Karen Maria fikk økonomiske problemer og Høiset Bnr.13 ble i 1916 solgt på auskjon til Slemdal kommune:

Bekjentgjørelse under Bnr.13 at Ole Knutsens Høisets enkes bo er satt under skifterettens behandling som konkursbo. Tinglyst 14.04.1915

Auksjonsskjøte på Bnr.13 til Slemdal kommune for kr. 25000. Tinglyst 25.02.1916

 

Hun døde på Høiseth i 1920

 

 

 

I.    Karoline Andrine Olsdatter,1 født 07.09.1856 i Høiseth Siljan TE.,[8] døpt 21.09.1856 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[9] død 23.02.1915 i Siljan TE.,[10] gravlagt 04.03.1915 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 og 1910 bodde hun hos sin mor på Høiseth og hjalp til på gården. Hun døde samme år sin bror Kristian i 1915. De døde begge av lungebetennelse.

      

 

 

II.   Kristian Olsen,1 født 03.09.1858 i Høiseth Siljan TE.,[11] døpt 19.09.1858 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[12] død 23.02.1915 i Siljan TE.,10 gravlagt 04.03.1915 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 og 1910 bodde han hos sin mor på Høiseth. Han nevnes som gårdsbestyrer og poståpner. Han døde samme år sin søster Karoline Andrine  i 1915. De døde begge av lungebetennelse.

      

 

 

III. Trine Petrea Olsdatter, født 03.11.1860 i Høiseth Siljan TE.,[13] døpt 25.11.1860 i Siljan kirke TE.,13 død 20.04.1862 i Høiseth Siljan TE.,[14] gravlagt 27.04.1862 i Siljan kirkegård TE.14

 

 

 

IV. Trine Petrea Olsdatter,1 født 08.03.1863 i Høiseth Siljan TE.,[15] døpt 02.04.1863 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[16]

      

       De døpte barn bosatt på Høiseth i 1884 og 1885. I 1900 bodde hun og familien midlertidig med familien hos hennes mor på Høiseth Bnr.13. De flyttet til Skien og døpte samme året et barn i der. De er også registret i Skien i 1900 tellingen.

 

      

       Gift 13.07.1883 i Siljan kirke TE.,[17] med Ole Ingebretsen, født 20.04.1861 i Rød u/Sølland Siljan TE.,13 (sønn av Ingebret Eriksen og Karen Isaksdatter), døpt 16.06.1861 i Siljan kirke TE.,13 yrke Vognmann.,[18] konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Ole:

       Han kom fra Rød u/Sølland og var vognmann. Ole giftet seg 2. gang i Larvik i 1908 med Klara Mathilde Johannesdatter f. 1880 fra Tveitan i Lardal.

 

      

       Barn:

 

      

        A.    Olai Olsen,[20] født 14.03.1884 i Høiseth Siljan TE.,[21] døpt 02.06.1884 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[22] død 23.04.1960 i Høiseth Siljan TE.[23]

              

               Han vokste opp hos sine besteforeldre på Høiseth i Siljan. I 1900 og 1910 bodde han hos sin bestemor Karen Marie Olsdatter på Høiseth. I 1910 bodde han da der sammen med sin kone.

              

 

               Gift 31.05.1909 i Siljan kirke TE.,[24] med Magna Sofie Antonsdatter,20 født 08.04.1887 i Herlanddalen Lardal VE.,[25] (datter av Tor Anton Martinsen og Maren Andrine Martinsdatter), døpt 12.06.1887, død 28.08.1968.23

              

               Se Høiseth denne gården

 

 

 

        B.    Edvard Olsen, født 19.10.1885 i Høiseth Siljan TE.,[26] døpt 22.11.1885 i Siljan kirke TE.

              

               I 1900 bodde han midlertidig hos sin bestemor Karen Marie Olsdatter på Høiseth.

              

 

 

        C.    Klara Olsdatter, født 12.02.1900 i Skien TE., døpt 06.05.1900 i Skien kirke TE.[27]

              

               I 1900 bodde hun midlertidig hos sin bestemor Karen Marie Olsdatter på Høiseth.

              

 

 

V.   Mathilde Sofie Olsdatter,1 født 29.11.1865 i Høiseth Siljan TE.,[28] døpt 26.12.1865 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.[29]

      

       De flyttet til Skien og nevnes der i 1910.

 

       Mælegata 342 - Skien- 1910

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Johan Reinertsen 06.07.1863 Hæskestad hf g Handlende b

       Mathilde Reinertsen 29.11.1865 Slemdal hm g hm b

 

       De kjøpte i 1920 Stigåsene Bnr.37 u/Høiseth og solgte den igjen i 1946. Da kan da ha bodd på plassen.

 

       Mathilde Sofie Reinertsen og hennes mann kjøpte i 1920 Stigåsene Bnr.37 u/Høiseth ved odelskjøte fra Siljan kommune:

      Odelskjøte på Stigåsene Bnr.37 fra Siljan Kommune ved ordfører Ole J Rød til Mathilde Sofie Reinertsen med mann J Reinertsen for kr. 9000. Tinglyst 30.10.1920

 

       Mathilde Sofie Reinertsen solgte i 1946 Stigåsene Bnr.37 til Olai Høyseth:

       Skjøte på Stigåsene Bnr.37 fra Mathilde Reinertsen f. 29.11.1865 til Olai Høiseth f. 14.03.1884 for kr. 7700. Datert 08.02.1946

 

      

       Gift 29.12.1890 i Siljan kirke TE.,[30] med Karl Johan Reinertsen, født 06.07.1863 i Bilstad Heskestad RO.,[31] (sønn av Reinert Reiersen og Anne Marie Knutsdatter), døpt 19.07.1863 i Heskestad RO., konfirmert 03.09.1877 i Bilstad Heskestad RO.[32]

      

       Karl:

       Han kom til Siljan for å gifte seg i 1890. Ved noteringen om innflyttingen til Siljan er navnet forvekslet med farens navn.

      

 

 

VI. Ole Petter Olsen,[33] født 31.08.1868 i Høiseth Oppstua Siljan TE.,[34] døpt 27.09.1868 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[35] død 06.09.1942 i Høiseth Siljan TE.23

      

       I kirkeboken ved konfirmasjonen har presten skrevet feil fødselsdato. I 1900 bodde han hos sin mor på Høiseth.

      

 

       Gift 02.11.1901 i Siljan kirke TE.,[36] med Olga Gulliksdatter,[37] født 23.06.1880 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[38] (datter av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter), døpt 15.08.1880 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[39] død 28.11.1960 i Høiseth Siljan TE.23

      

       Se Høiseth

 

       

              

VII. Hans Jacob Olsen, født 13.05.1871 i Høiseth Siljan TE.,[40] døpt 18.06.1871 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.,[41] død 08.03.1945 i Skien TE.,[42] yrke Papirfabrikkarbeider.

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1894.

 

        Bosatt på Gjerpen Lille i 1900.

 

       I 1910 er familien bosatt i Skien.

      

       Arentzgate 504 - Skien- 1910

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Hans O. Høiseth 13.05.1871 Slemdal hf g Sliberiarbeider b

       Mathilde Karoline Høiseth* 12.03.1874 Gjerpen hm g b

       Hjørdis Konstanse Høiseth* 12.01.1900 Skien d ug b

       Gunvald Matheus Høiseth* 22.02.1902 Skien s ug b

       Erling Johan Høiseth* 26.04.1904 Skien s ug b

       Sigurd Høiseth* 06.06.1906 Skien s ug b

       Arne Høiseth* 28.09.1908 Skien s ug b

 

       Hans Jacob døde i 1945 og (Mathilde) Karoline i 1946. De er begge gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.

 

      

      Han giftet seg med Mathilde Karoline Nilsdatter,[43] født 12.03.1874 i Åmot Gjerpen TE.,[44] (datter av Nils Knutsen og Inger Marie Knutsdatter), død 02.10.1946 i Skien TE.,35 gravlagt 08.10.1946 i Nordre Gravlund Skien TE.

 

       Mathilde:

       Hun kom fra Åmot i Gjerpen. Hennes morfar, Knut Nilsen, var sønn av Nils Larsen Austad.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Maggi Karete Hansdatter,[45] født 17.05.1896 i Skien TE.,[46] døpt 14.06.1896 i Skien kirke TE.,81 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.,[47] død 22.11.1962 i Holte Siljan TE.23

              

 

               Gift 15.09.1923 i Siljan kirke TE.,[48] med Johan Nilsen,[49] født 31.12.1890 i Gjerpen prestegård Gjerpen TE.,[50] (sønn av Nils Nilsen og Ingeborg Marie Olsdatter), døpt 08.03.1891 i Gjerpen kirke TE.,85 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[51] død 08.03.1959 i Holte Siljan TE.23

              

               Se Holte

              

 

 

        B.    Olaf Hansen,[52] født 05.03.1898 i Skien TE.,[53] døpt 11.04.1898 i Skien TE., konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[54] død 17.12.1981 i Høiseth Siljan TE.23

              

              

               Gift 1922, med Ingrid Oredalen,87 født 19.06.1904 i Tveitan Siljan TE.,[55] (datter av Nils Martin Sigurdsen og Ida Marie Johansdatter), døpt 18.09.1904 i Siljan kirke TE.,90 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.,46 død 13.11.1995 i Høiseth Siljan TE.23

              

               Se Oredalen u/Tveitan

              

 

 

        C.    Hjørdis Konstanse Høiseth, født 12.01.1900 i Gjerpen TE.56,[56]

 

 

 

        D.    Gunvald Matheus Høiseth, født 22.02.1902 i Brekkejordet Gjerpen TE.,[57] døpt 11.05.1902 i Gjerpen kirke TE.,92 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.42

 

 

 

        E.    Erling Johan Hansen, født 26.04.1904 i Gjerpen TE.,[58] døpt 27.07.1904 i Gjerpen kirke TE.,93 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.[59]

 

 

 

        F.    Sigurd Høiseth, født 06.06.1906 i Skien TE.91

 

 

 

        G.    Arne Høiseth, født 28.09.1908 i Skien TE.91

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 469.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 152.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 4.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[9]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 130.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[12]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 291.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 132.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[18]  Siljan bygdebok. side 488 og 541.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[20]  Siljan bygdebok. side 488.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 47.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[23]  Siljan kirkegård.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 163.

[25]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 29.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 52.

[27]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 9.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 76.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 136.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[31]  Lund Heskestad ministerialbok 1854-1886. side 44.

[32]  Lund Heskestad ministerialbok 1854-1886. side 207.

[33]  Siljan bygdebok. side 469 og 471.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 83.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 199.

[37]  Siljan bygdebok. side 212.

[38]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 16.

[41]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 118.

[42]  Gravminner i Norge.

[43]  Kirkebok for Skien.

[44]  Gamle Gjerpen.

[45]  Siljan bygdebok. side 464.

[46]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 95.

[47]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[48]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[49]  Siljan bygdebok. side 365 og 474.

[50]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 54.

[51]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[52]  Siljan bygdebok. side 514.

[53]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 130.

[54]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[55]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[56]  1910 tellingen.

[57]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 86.

[58]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 119.

[59]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 102.