| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814

 


 

 

Jacob Olsen f. 1827 og Anne Helvig Ingebretsdatter f. 1833 sin familie.

 

 

Jacob Olsen,[1] født 21.12.1827 i Rød Siljan TE.,[2] døpt 20.01.1828 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[3] død 18.02.1903 i Tudal Siljan TE.,[4],[5] gravlagt 28.02.1903 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ole Knudsen og Jøran Jacobsdatter på Rød.

 

Jacob giftet seg i 1859 og ble bosatt hos sin far på Rød. Han overtok som leilending på Rød (Oppstua) løpenummer 549c.

 

I 1865 bodde familien på Rød som leilendinger og vi ser da hans far bosatt der som føderådsmann.

 

Siljan 1865 - Rød (ytre) løpenummer 549c

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Olsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 39 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Ingebretsdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

Trina K. Jacobsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Hella J. Jacobsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Jacobsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Anna L. Jacobsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Ch. Rasmussen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Hedrum Prgj.

Helene Jahnsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

Kirsten M. Hansdatter k ug bortsat Fattigbarn 14 (alder) Skien

Ole Knudsen m e hans Fader Føderaadsmand 80 (alder) Slemdal Prgj.

Kirsti Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 27 (alder) Slemdal Prgj.

Hans N. Olsen m ug hans Søn Skolelærer 24 (alder) Slemdal Prgj.

 

Treschow skilte i 1873 ut brukerparten som Jacob brukte på Rød som eget bruk med løpenummer 549c – senere Bnr.3.:

Skyldelingsforreting avholdt på Rød – løpenummer 549 den 08.09.1873, hvorved utskilt Rød/innmarken – løpenummer 549c – senere Bnr.3 som brukes av Jacob Olsen.

 

Siljan 1875 - Rød løpenummer 549b

Jacob Olsen f. 1827 – husfader – leilending

Anne H Ingbretsdatter f. 1834 – kone

Ole f. 1872 – sønn

Lars f. 1874 – sønn

Trina f. 1860 – datter

Juliana f. 1861 – datter

Karoline f. 1863 – datter

Anna f. 1865 – datter

Anders Olsen f. 1859 – tjenestedreng

Gunnild Ingebretsdatter f. 1838 – logerende – forskjellig arbeid

Johannes Johannesen f. 1870 – hendes sønn

 

Treschow solgte i 1893 gården Rød Bnr.3.

 

Jacob flyttet og kjøpt i 1893 Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 (indmarken) av Treschow:

Skjøte på Tudal løpenummer 536 - Bnr.3 (indmarken) fra F W Treschow til Jacob Olsen for kr.4800 med forbehold om driftsveier, tømmerlegger, strand og jaktrett. Tinglyst 14.09.1893.

 

Anne Helvig døde på Tudal i 1893.

 

I 1900 bodde han som enkemann på Tudal. Sønnen Ole bestyrte gården for han.

 

Siljan 1900 - Tudal (gaard) Gnr.20 Bnr.3

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Jakob Ols. Tudal m e b hf Gaardbruger S 1827 Slemdal herred* n s

Ole Jakobs. Rød m g b s Sersjant og gaardsbestyrer 1872 Slemdal herred* n s

Kjersti Auversd. Rød k g b hm Jordmoder og husbestyrerinde 1871 Næs Telemark Brb n s

Johan Jakobs. Tudal m ug b s Jordbrugsarbeide 1876 Slemdal herred* n s

Hjalmar Hans. Austad m ug b Foster s Gjætergut 1886 Skien Brb n s

Anne Auversd. Evju k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 1881 Næs Telemark n s

Oline Marie Bayr k ug b tj Husgjerning og gjæter 1889 Skien n s

Johannes Ols. Rød m ug b s til nr: 2 og 3 27.06.1900 Slemdal herred* n s

 

Jacob Olsen Tudal skilte i 1901 ut Tudal/Sanni Bnr.5 fra Tudal Bnr.3 og solgte eiendommen året etter til sønnen Ole Jacobsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 01.10.1901, hvorved fraskilt Tudal/Sanni Bnr.5. Tinglyst 06.11.1901

Skjøte på Tudal/Sanni Bnr.5 fra Jacob Olsen Tudal til Ole J Rød for kr. 2300. Tinglyst 05.03.1902

 

I 1902 solgte han Tudal Bnr.3 til sønnen Johan.

Skjøte fra Jacob Olsen Tudal til Johan Jacobsen Tudal på Tudal Bnr.3 for kr. 2300. Tinglyst 05.03.1902

 

Jacob døde på Tudal i 1903.

 

 

Gift 26.09.1859 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Ingebretsdatter, født 07.07.1833 i Torsholt Siljan TE.,[6] (datter av Ingebret Nilsen og Taran Larsdatter), døpt 14.07.1833 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[7] død 20.05.1893 på Tudal Siljan TE., gravlagt 27.05.1893 på Siljan kirkegård TE.[8]

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Torsholt og døde på Tudal i 1893.

 

 

 

I.    Trine Kristine Jacobsdatter,[9] født 22.07.1860 i Rød Siljan TE.,[10] døpt 26.08.1860 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.[11]

      

       Hun reiste til Amerika i 1884. Hun fikk der 7 døtre.

 

      

       Hun giftet seg med Steffen Steffensen.[12]

      

 

      

II.   Hella Julie Jacobsdatter,12 født 14.10.1861 i Rød Siljan TE.,[13] døpt 03.11.1861 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Hun reiste til Amerika.

 

      

       Hun giftet seg med Jon Lindkvist.12

      

      

      

III. Karoline Jacobsdatter,12 født 23.05.1863 i Rød Siljan TE.,[15] døpt 14.06.1863 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Hun dro til Skien.

      

       Skien 1910 - Hesselbergsgate 160ac

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Nils Hegna 28.08.1871 Saude hf g fattigassistent b

       Karoline Hegna 23.05.1863 Slemdal hm g jordmor b

       Erling Hegna 01.11.1897 Skien s ug b

       Mathilde Olsen 20.06.1876 Slemdal tj ug tjenestepike b

       Gunulf Hegna 16.03.1900 Skien s ug f

 

      

       Gift[17] med Nils Hegna,12 født 28.08.1871 i Sauherad TE.

      

 

 

IV. Anne Lovise Jacobsdatter,12 født 28.01.1865 i Rød Siljan TE.,[18] døpt 19.03.1865 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[19] død før 1900.

      

       Hun giftet seg i Siljan i 1884 og flyttet til Skien i 1885.

 

       Hun døde nok før 1900, for da giftet hennes mann seg på nytt i Bamble.

 

       Han nevnes på Rogn i Bamble i 1900.

 

       Bamble 1900 - Rogn

       Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

       Hans Edvard Eriks. Augestad 1863 Eidanger Brb hf g Hustømmermand b

       Anna Kristine Augestad 1875 Bamble herred* hm g Husgjerning b

       Astrid Hansd. Augestad 1890 Skien Brb d ug Folkeskoleelev b

       Anton Hans. Augestad 03.06.1900 Stathelle Brb s ug b

       Ole Anders. 1836? Kobbervik Sta fl? e Sjømand mt

       Hjalmar Jakobs. 1883 Bamble herred* fl ug Tømmermands lærling b

 

      

       Gift 05.09.1884 i Siljan kirke TE.,[20] med Hans Edvard Eriksen,[21] født 23.08.1863 i Oklungen Eidanger TE.,[22] (sønn av Erik Hansen og Ingeborg Olsdatter), døpt 11.10.1863 i Eidanger kirke TE.,22 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[23]

      

       Hans:

       Han var født i Eidanger, men hans foreldre kom til Siljan og nevnes der på Austad.

 

 

       Barn:

 

        A.    Anna Edvarda Hansdatter, født 12.11.1884 i Rød Siljan TE.,[24] døpt 28.12.1884 i Siljan kirke TE., død 05.01.1887 i Rød Siljan TE.,[25] gravlagt 12.01.1887 i Siljan kirkegård TE.25

              

               Hun flyttet til Skien med sine foreldre i 1885.

              

 

 

        B.    Hjalmar Hansen, født 28.09.1886 i Skien TE.,[26] døpt 05.12.1886 i Skien kirke TE.,26 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[27]

              

               I 1900 var han tjenestegutt på Tudal.

              

 

 

        C.    Astrid Hansdatter Austad, født 23.09.1890 i Skien TE.,[28] død 11.08.1981 i Hyni Gjerpen TE.28

              

 

               Gift[29] med Eivind Vale, født 09.09.1891 i Valebø Holla TE.,28 (sønn av Peder Johnsen Vale og Sina Eivindsdatter Lunde), død 20.09.1978 i Hyni Gjerpen TE.29

              

               Eivind:

               Han overtok gården etter foreldrene på Hyni.

              

               Se gamlegjerpen.no (Hyni 4 og 8 - Hyni søndre og nordre).

 

 

 

V.   Elise Olava Jacobsdatter, født 18.02.1867 i Rød Siljan TE.,[30] døpt 24.03.1867 i Siljan kirke TE.,24 død 25.06.1869 i Rød Siljan TE.,[31] gravlagt 01.07.1869 i Siljan kirkegård TE.[32]

 

 

 

VI. Ole Kristian Jacobsen,[33] født 24.02.1872 i Rød Siljan TE.,[34] døpt 14.04.1872 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.,[35] død 03.03.1961 i Siljan TE.5

      

      

       (1) Gift 20.05.1899 i Siljan kirke TE.,[36] med Kjersti Auversdatter,[37] født 14.08.1871 i Evju Nes Saude TE.,[38] (datter av Auver Eriksen og Helga Halvorsdatter), døpt 10.10.1871 i Saude TE., død 23.02.1918 i Sanni u/Tudal Siljan TE.,[39],5 gravlagt 02.03.1918 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       (2) Gift 09.06.1926 i Skien TE.,[40] med Karen Mathilde Johannesdatter,[41] født 28.10.1896 i Landemoen Sandsvær BU.,[42],35 (datter av Johannes Steffensen og Janna Marie Jonsdatter), døpt 25.12.1896 i Sandsvær BU., død 02.01.1977 i Siljan TE.5

      

       Se Sanni u/Tudal

 

 

 

VII. Lars Jacobsen, født 01.04.1874 i Rød Siljan TE.,[43] døpt 10.05.1874 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[44] død 21.05.1895 i Tudal Siljan TE.,[45],5 gravlagt 29.05.1895 i Siljan kirkegård TE.39

 

 

 

VIII. Johan Jacobsen,[46] født 26.09.1876 i Rød Siljan TE.,[47] døpt 22.10.1876 i Siljan kirke TE.,41 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[48] død 01.03.1959 i Tudal Siljan TE.5

 

      

       Gift 30.04.1904 i Siljan kirke TE.,[49] med Ingeborg Olsdatter,[50] født 23.02.1879 i Ballestad Gjerpen TE. (datter av Ole Olsen og Sina Lovise Gundersdatter), døpt 06.04.1879 i Gjerpen TE.,[51] død 26.02.1965 i Tudal Siljan TE.5

      

       Se Tudal

 

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 232 og 280.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 80.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[5]  Siljan kirkegård.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[9]  Siljan bygdebok. side 232 og 364.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[11]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[12]  Siljan bygdebok. side 232.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 65.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 128.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 69.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 132.

[17]  1900 tellingen.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[21]  Siljan bygdebok. side 170 og 232.

[22]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 39.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 49.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[26]  Skien ministerialbok 1878-1890. side 82.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[28]  Gamle Gjerpen.

[29]  Gamle Gjerpen.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 298.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[33]  Siljan bygdebok. side 232 og 281.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 147.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[37]  Siljan bygdebok. side 281.

[38]  Sauherad Nes ministerialbok 1851-1877. side 64.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 135.

[40]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[41]  Sandsværs historie bind 5. side 74.

[42]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 88.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 21.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 153.

[45]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[46]  Siljan bygdebok. side 280.

[47]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 201.

[50]  Siljan bygdebok. side 263-280.

[51]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 101.