| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE BNR.17 ETTER 1814

 


 

 

 

Syvert Anton Jensen f. 1852 og Inger Johanne Sivertsdatter f. 1857 sin familie.

 

 

 

Syvert Anton Jensen,[1] født 11.04.1852 i Svarstad Lardal VE.,[2] døpt 18.04.1852 i Lardal VE., konfirmert 07.10.1866 i Svarstad kirke VE.

Han var sønn av Jens Lorentsen og Karen Sølversdatter i Lardal.

 

I kirkebok for Lardal oppført som uekte sønn. Faren giftet seg senere med en annen.

 

Han giftet seg i Hedrum i 1877. De døpte barn i Hedrum og Lardal.

 

De døpte sitt siste barn i Lardal i januar 1891.

 

Ifølge Bakken brukte en Anton Jensen Kiste gården Tudal i Siljan et års tid før den ble solgt i 1892.

 

Fra 1893 døpte de barn bosatt på Kiste.

 

I 1900 og 1910 bodde familien på Kiste Søndre Bnr.17.

 

Siljan 1900 - Kiste Søndre Gnr.31 Bnr.17

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Syvert Anton Jens. Kiste m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1852 Svarstad JL n s

Inger Johanne Syversd. k g b hm Gaardmandskone 1857 Varnæs n s

Sigvart Syverts. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1878 Varnæs n s

Katinka Syvertsd. k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1882 Kvelle n s

Susanne Syvertsd. k ug b d Datter 1887 Svarstad n s

Hanna Syvertsd. k ug b d Datter 1889 Svarstad n s

Johan Anton Syverts. m ug b s Søn 1891 Svarstad n s

Anna Syvertsd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

Severin Syverts. m ug b s Søn 1895 Slemdal herred* n s

Abelth Syverts. m ug b s Søn 13.07.1898 Slemdal herred* n s

 

Siljan 1910 - Kiste søndre og nordre Gnr.31 Bnr.17

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Anton Jensen m g b hf Gaardb. leiledning, Tømmerkjører 11.04.1852 Lardal n s

Inger Johanne Syversen k g b hm Gaardb.kone (husstel) 16.02.1857 Hedrum n s

Sevrin Antonsen m ug b s Gaards og skovarbeider 04.10.1895 Slemdal n s

Albert Antonsen m ug b s Barn 27.06.1898 Slemdal n s

Susana Antonsen k ug b d Kreatur & husstel 14.02.1887 Slemdal n s

Anna Antonsen k ug b d Kreatur & husstel 27.07.1893 Slemdal n s

 

Treschow skilte i 1922 ut eiendommen Gurholt/Svingen Bnr.25 fra Gurholt/Haugen Bnr.10 og solgte den til Anton Jensen Kiste i 1923:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/Haugen Bnr.10 den 07.06.1922, hvorved er utskilt Gurholt/Svingen Bnr.25. Tinglyst 24. 06.1922

Skjøte på Gurholt/Svingen Bnr.25 fra F M Treschow til Anton Jensen Kiste for kr. 5000 med forbehold fra selger om veirett, strandrett, jagtrett, tømmerlegger osv. Datert 28.04.1923, 16.05.1923

 

Anton Jensen Kiste solgte i 1936 eiendommen Gurholt/Svingen Bnr.25 til sønnen Albert Antonsen Kiste:

Skjøte på Gurholt/Svingen Bnr.25 fra Anton Jensen Kiste til sønnen Albert A Kiste for kr. 10 000. Datert 04.12.1925, tinglyst 13.01.1926.

 

Flere av barna kan ha skrevet seg som Jensen.

 

 

Gift 24.11.1877 i Hedrum VE.,[3] med Inger Johanne Sivertsdatter,[4] født 16.02.1857 i Vergenes Bnr.3 Hedrum VE.,[5] (datter av Sivert Johnsen og Elen Marie Johannesdatter), døpt 22.03.1857 i Hedrum VE., død 28.06.1914 i Kiste Siljan TE.,[6] gravlagt 04.07.1914 i Siljan kirkegård TE.

 

Inger Johanne:

Hun kom fra Hedrum og døde på Kiste Søndre i 1914.

 

 

 

 

I.    Sigvart Julius Antonsen,[7] født 06.04.1878 i Rambo Hedrum VE.,[8] døpt 22.04.1878 i Hedrum VE.,8 død 06.10.1931 i Svartangen Siljan TE.,[9] konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.[10]

      

      

       Gift 04.05.1907 i Siljan kirke TE.,[11] med Anna Marie Mathiasdatter, født 28.05.1884 i Rimstadstranda Hedrum VE.,[12] (datter av Mathias Andersen Rimstad og Karoline Olsdatter), døpt 06.07.1884 i Hedrum VE., død 12.10.1953 i Siljan TE.9

      

        Se Stegerønningen u/Moholt

 

 

              

II.   Elise Magdalene Antonsdatter,[13] født 25.05.1880 i Larvik VE.,[14] døpt 04.07.1880 i Larvik kirke VE.,42 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[15] død 05.07.1953 i Serkland Siljan TE.9

      

      

       Gift 15.06.1902 i Siljan kirke TE.,[16] med Hans Jacob Andersen,[17] født 07.10.1871 i Gonsholt Siljan TE.,[18] (sønn av Anders Isaksen og Anne Helvig Sigurdsdatter), døpt 12.11.1871 i Siljan kirke TE.,46 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.,[19] død 07.06.1951 i Serkland Siljan TE.9

      

       Se Serkland

 

 

 

III. Katinka Amalie Antonsdatter,41 født 27.09.1882 i Gjone Hedrum VE.,[20] døpt 03.12.1882 i Kvelde kirke Hedrum VE.,68 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.[21]

      

       Hun giftet seg i Tjølling i 1910 og skrev seg da som Jensen.

 

       De ble bosatt på Løve i Tjølling.

 

      

       Gift 18.05.1910 i Tjølling kirke VE.,[22] med Severin Martinsen, født 1884 i Kvelle Hedrum VE. (sønn av Martin Olsen og Inger Petrea Syversdatter), død 1975.

      

       Severin:

       Hans foreldre var bosatt på Fuglevik i Brunlanes før de kom som forpaktere til Hedrum Prestegård.

      

 

 

IV. Susanne Pauline Antonsen Kiste,41 født 14.02.1887 i Kragemo Lardal VE.,[23] døpt 08.04.1887 i Svarstad kirke VE.,71 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[24] død 25.01.1976 i Siljan TE.9

      

 

       Gift 17.11.1918 i Siljan kirke TE.,[25] med Ole Kristian Johannesen Øksenholt,[26] født 27.04.1886 i Lardal VE.,[27] (sønn av Johannes Gustavson og Inger Marie Mikalsdatter), døpt 14.06.1886 i Styrvold Lardal VE.,75 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[28] død 28.05.1962 i Siljan TE.9

      

       Se Gurholt/Svingen Bnr.25

 

 

              

V.   Hanna Mathilde Antonsdatter,41 født 06.04.1889 i Kragemo Lardal VE.,[29] døpt 17.05.1889 i Svarstad kirke VE.,87 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[30] død 30.01.1967 i Kiste Siljan TE.9

      

      

       Gift 19.10.1912 i Siljan kirke TE.,[31] med Peder Pettersen,[32] født 29.11.1887 i Engelstad Siljan TE.,[33] (sønn av Ole Petter Jonsen og Karoline Marie Andersdatter), døpt 08.01.1888 i Siljan kirke TE.,91 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,72 død 14.03.1970 i Kiste Siljan TE.9

      

       Se Kiste Søndre

 

 

              

VI. Johan Anton Antonsen,41 født 27.01.1891 i Tanum Lardal VE.,[34] døpt 29.03.1891 i Svarstad kirke VE.,102 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[35] død 04.12.1907 i Kiste Siljan TE.,53 gravlagt 11.12.1907 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

VII. Anna Josefine Syvertsdatter, født 27.07.1893 i Kiste Siljan TE.,[36] døpt 10.09.1893 i Siljan kirke TE.,104 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,[37] død 20.01.1975.9

      

       De døpte barn bosatt på Kiste i 1916 og 1918.

 

 

       Gift 02.07.1916 i Siljan kirke TE.,[38] med Edvin Johannes Karlsen, født 31.10.1890 i Skien TE.,9,[39] (sønn av Carl Fredrik Martini og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 30.03.1891 i Skien kirke TE.,107 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,103 død 02.05.1967 i Siljan TE.9

      

       Se Stegerønningen Søndre u/Moholt

 

 

              

VIII. Severin Antonsen, født 04.10.1895 i Kiste Siljan TE.,[40] døpt 29.12.1895 i Siljan kirke TE.,118 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[41] død 07.09.1922 i Kiste Siljan TE.,67 gravlagt 15.09.1922 i Siljan kirkegård TE.67

 

 

 

IX. Albert Antonsen Kiste, født 13.07.1898 i Kiste Siljan TE.,[42] døpt 04.09.1898 i Siljan kirke TE., død 27.11.1992 i Stulen Gjerpen TE.,56 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[43]

            

 

       Han giftet seg med Hanna Fritzen, født 13.10.1905 i Skien TE.,[44],56 (datter av Anders Fritzen og Kjersti Bjørnsen), død 17.07.1971 i Stulen Gjerpen TE.56

      

       Se Øverbø/Granlund Bnr.50

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 105-106.

[2]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 107.

[3]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 283.

[4]  Hedrum bygdebok bind 3. side 940.

[5]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 239.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[7]  Hedrum bygdebok bind 3. side 662.

[8]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 73.

[9]  Siljan kirkegård.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[12]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 8.

[13]  Siljan bygdebok. side 106.

[14]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 197.

[15]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 134.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 199.

[17]  Siljan bygdebok. side 211 og 262.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 17.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 147.

[20]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 5.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[22]  Tjølling klokkerbok 1895-1918. side 230.

[23]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 28.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[26]  Siljan bygdebok. side 256 og 365.

[27]  Lardal klokkerbok 1859-1893. side 140-141.

[28]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[29]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 36.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 107.

[32]  Siljan bygdebok. side 234.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 58.

[34]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 42.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 73.

[37]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[39]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 3.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[41]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[43]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[44]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 12.