| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER


 

 

Gårds og slektshistorien for Siljan før 1814

 

Av Jørn Olsen 2015

 

 

 

Gårder

 

Gnr. 1 Sølland

(Med Afsøla, Slettekollen, Rød, Kaasene)

 

Gnr. 2 Tormodsrød

(Med Rønningen, Nyhus)

 

Gnr. 3 Solverød

(Med Svenskerønningen)

 

Gnr. 4 Island

(Med Toa, Toklev, Spornes, Bjørndalen, Lysetjern, Moen, Romsdalen, Rønningen, Seteret)

 

Gnr. 5 Grorud

(Med Grønnkollen/Kollen, Stendalen, Grorudsplassen)

 

Gnr. 6 Vanebu (seter)

 

Gnr. 7 Hogstad Øvre

 

Gnr. 8 Hogstad Nedre

 

Gnr. 9 Tveitan

(Med Oredalen, Saga)

 

Gnr. 10 Søntvedt

(Med Rønningen, Rustad)

 

Gnr. 11 Brattås

 

Gnr. 12 Skilbred

(Med Friborg)

 

Gnr. 13 Kløverød

(Med Kløva, Gråten)

 

Gnr. 14 Prestegården 

(Med Roligheten, Snurren)

 

Gnr. 15 Høgset

(Med Hagen, Plassen, Rød, Haugen)

 

Gnr. 16 Holte

 

Gnr. 17 Torsholt

(Med Saga, Bakkene)

 

Gnr. 18 Sørbø

(Med Rønningen, Hagen)

 

Gnr. 19 Øverbø

(Med Øverbøhagen, Åsen)

 

Gnr. 20 Tudal

(Med Sanne)

 

Gnr. 21 Engelstad

 

Gnr. 22 Serkland

(Med Hagen)

 

Gnr. 23 Gurholt

(Med Tveiten, Ødegården, Kjølnes, Hagen, Haugen)

 

Gnr. 24 Sortedal

 

Gnr. 25 Viken

 

Gnr. 26 Gonsholt Nordre

 

Gnr. 27 Rød 

(Med Rønningen)

 

Gnr. 28 Gonsholt Søndre

(Med Vierød, Prestejordet)

 

Gnr. 29 Austad

(Med Finsrød, Riset, Tangen) (Ps. Viken og Årholt nevnes også tidvis under Austad)

 

Gnr. 30 Kiste Nordre

(Med Børja, Modalen)

 

Gnr. 31 Kiste Søndre

(Med Dåpan, Killemyr, Teiet)

 

Gnr. 32 Moholt

(Med Løkka, Naphaug m/Rønningen og Skautvedt, Moene, Eidet, Moholt verk)

 

Gnr. 33 Kvisla

(Med Kvisladalen, Kvislarønningen)

 

Gnr. 34 Neset (Nes ytre)

 

 

Her tar jeg med de som ikke kommer innunder en gård:

 

Døpte i Siljan før 1814 

 

Gravlagte i Siljan før 1814