| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Island/Bjørndalen – Gnr.4 Bnr.5

 

 

Bjørndalen var en plass under Island.  (Senere andresse: Grorudveien 770)

 

 

Se Bjørndalen før 1814

 

Island/Bjørndalen Bnr. 5 – løpenummer 489e og 490e ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, plassen Bjørndalen Bnr.5 løpenummer 489e/490e.

 

 

Manntall for Bjørndalen

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1848 (Kirsten til 1854)

 

Kristoffer Larsen f. 1781 var sønn av Lars Kristoffersen Bjørndalen. Kristoffer overtok feste på Bjørndalen i 1803. Han giftet seg i 1806 med Kirsten Iversdatter f. 1775 fra Kløverød. De ble boende på Bjørndalen. Kristoffer døde der i 1848 og Kirsten i 1854. Barn er oppført under Bjørndalen før 1814.

 

Se Bjørndalen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1842 til ca 1891

 

Jørgen Nilsen f. 1815 fra Lardal giftet seg i Siljan i 1842 med Dorte Kristoffersdatter f. 1819. Hun var datter av overnevnte Kristoffer Larsen Bjørndalen. Jørgen fikk festebrev på plassen Bjørndalen u/Island av Treschow i 1843. I 1846 tellingen ser vi at Dorte sine foreldre var bosatt hos dem på føderåd. Jørgen var husmann på plassen til 1891. Han døde hos sønnen Nils på Åmot i Gjerpen i 1899. Dorte døde der i 1910.

 

Barn:

Maren Kristine Jørgensdatter f. 1844 d. 1875

Kristian Jørgensen f. 1847 d. 1877

Nils Jørgensen f. 1850

Inger Oline Jørgensdatter f. 1853

Anne Helvig Jørgensdatter f. 1855

Gunhild Marie Jørgensdatter f. 1859 d. 1863

Karen Maria Jørgensdatter f. 1862

Ellen Gunelia Jørgensdatter f. 1863

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1891

 

Fredrik Andersen f. 1841 var fra Lardal i Vestfold, men døde i 1891 bosatt på Bjørndalen u/Island. Han nevnes som veiarbeider.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1892 til ca 1896

 

Hans Kristian Hansen f. 1856 i Hem i Lardal giftet seg i Vivestad i Vestfold i 1879 med Maren Andrine Johannesdatter f. 1857 fra Vivestad. De døpte barn bosatt på Egtvedt i Vivestad, men fra 1892 døpte de barn bosatt på Bjørndalen u/Island i Siljan. De flyttet til Skien før 1899, for da døpte de et barn der. Det kom nye til Bjørndalen i 1896, så de flyttet nok da før dette. De nevnes i Dustien i Skien i 1900. I 1910 bodde Maren Andrine med barna i Skien. Hun nevnes som gift, men hennes mann nevnes ikke i husholdningen.

 

Barn:

Hans Johan Hansen f. 1885

Martin Adolf Hansen f. 1888

Anne Marie Hansdatter f. 1892

Kirstine Hansdatter f. 1894

Kristian Hansen f. 1896

Jacob Hansen f. 1899

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1896 til ca 1899

 

Ole Knutsen f. 1866 fra Knut Hansenplassen u/Berg i Sandsvær giftet seg i Sandsvær i 1890 med Marie Halvorsdatter f. 1871 fra Åsen i Sandsvær. De døpte barn i Sandsvær til 1894. Familien kom så til Siljan og bodde en liten periode på Bjørndalen u/Island i Siljan. De døpte barn der i 1897 og 1898. De kom siden til Furuheim under Landsverk og Blårud i Sandsvær. De bodde på Furuheim i Øvre Sandsvær i 1910.

 

Barn:

Mathilde Olsdatter f. 1890

Harald Christian Olsen f. 1894

Petra Alette Olsdatter f. 1897

Kolbjørn Olsen f. 1898

Vilhelm Olsen f. 1901

Alma Olsdatter f. 1904

Dagmar Olsdatter f. 1907

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1900

 

Kristian Andersen f. 1862 giftet seg i 1884 med Karen Petrea Andersdatter f. 1882. Kristian flyttet til Grorudplassen i 1882. Han giftet seg i Efteløt kirke i 1884. De nevnes på Lystjern u/Island fra 1885 til 1889. Etter dette nevnes de på Toklev u/Island. De bodde på Bjørndalen i 1900, men allerede i 1901 nevnes de på Grønli u/Sølland. I 1905 kjøpte Kristian plassen Grønli av Jacob Olsen Sølland i 1905.

 

Se Grønli u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra ca 1903 til ca 1913

 

Nils Mathiesen f. 1859 giftet seg med Anna Magdalena Jensdatter f. 1864. De kom begge fra Lardal. De døpte barn i Lardal frem til 1898, men fra 1903 døpte de barn bosatt på Bjørndalen u/Island i Siljan. I 1910 nevnes han der som leilending og skogsarbeider. Nils kjøpte Nedre Schjerven i Lardal i 1913.

 

Barn:

Martin Nilsen f. 1886

Ragna Marie Nilsdatter f. 1892

Inga Mathilde Nilsdatter f. 1895 d. 1980

Nils Nilsen f. 1898

Magna Sofie Bjørndalen f. 1903

Gunda Bjørndalen f. 1906

Klara Pauline Bjørndalen f. 1908

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1913

 

August Danielsen f. 1885 giftet seg i Siljan i 1908 med Anna Margrete Johansdatter f. 1884. De ble bosatt på Hakkhaug u/Groud og nevnes der i 1910. De kom til Bjørndalen u/Island og døpte barn der fra 1914. Anne Margrete døde i 1954. August døde i 1967. Sønnen Johannes overtok gården. Johannes døde i 1991. Sønnen Ole Kristoffer bodde også på Bjørndalen. Han døde i 1987. De var begge ugift.

 

Barn:

Dagny Anette Bjørndalen f. 1908 d. 1988

Johannes Bjørndalen f. 1910 d. 1991

Marta Olufine Bjørndalen f. 1912 d. 2004

Agnes Kristine Bjørndalen f. 1914 d. 1994

NN Bjørndalen f. 1917 d. 1917

Alf Sigmund Bjørndalen f. 1918 d. 1991

Klara Linnea Bjørndalen f. 1921 d. 2006

Hans Olav Bjørndalen f. 1922

Erling Bjørndalen f. 1923 d. 1977

Ole Kristoffer Bjørndalen f. 1926 d. 1987

Daniel Bjørndalen f. 1927

Margit Johanne Bjørndalen f. 1931

 

Familieark