| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

 

Solverød (Sølverød) Gnr.3

 

Dette er et høytliggende gårdsbruk nordvest i Opdalen. Grenser mot Tormodsrød i syd, mot Island i nordøst, mot Rød/Sølland i syd.

 

 

 

Landskyld 2 huder (1664) 

 

 

 

Litt fakta som Solverød

 

Ps. Jeg velger å bruke Solverød ikke Sølverød i hele denne perioden. Det er det navnet som nevnes i kildene på denne tiden.

 

 

(Med plassen Svenskerønningen)

 

 

De tidlige manntallene på Solverød:

 

HERMOD var den første en hører om på Solverød. Dette var i 1528 og gården ble verdsatt til 2 ½ hud.

 

BJØRN var oppsitter fra 1611 til 1627.  

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Olluff Klaffuenne (Klavenes – Sandeherred) som eier av 2 huder.

 

Overnevnte Olluff Klaffuenne var Olaf Amundsen Klavenes. Hans sønn, Jon Olsen Klavenes i Våle, ser vi nevnt som eier av disse 2 hudene i det undernevnte skattemanntallet i 1647. Jon Olsen var gift med Ragnild Stenersdatter som var datter av Stener Horntvet og Birgitte Nilsdatter. Birgitte kom til Kiste Nordre.

 

HERMOD var bruker fra 1627.

 

ANDERS nevnes fra 1640 til 1644.

 

NILS nevnes på Solverød i kopskatten i 1645 med sin kone og en dreng.

 

TOLLEF COLBJØRNSEN brukte gården fra 1647. I skattematrikkelen fra 1647 nevnes Tollef som bruker. Skylden var på 2 huder og ”Joen Clansnes i Walle sogn” var eier med bygselsrett. Han nevnes også i 1650 og 1655. Denne eieren fra 1647 nevnes også i 1650 og 1655. Tollef Colbjørnsen nevnes som oppsitter av Solverøds 2 huder i sognepresten manntall fra 1664. Han nevnes der som 50 år gammel. I fogdens manntall fra 1664 nevnes Tollef som 33 år. Det nevnes der at det ikke var noen husmenn under gården. Tollef brukte gården frem til 1677.

 

HANS JACOBSEN FALK i Skien nevnes som eier av Solverød fra 1672. Han nevnes som eier til og med 1684.

 

OLE TORSEN brukte gården fra 1678. Fra 1684 nevnes han som eier og bruker av gården. Han har da kjøpt den av Hans Jacobsen Falk. I 1694 skal Solverød ha vært lensmannsgård. Denne Ole Torsen var gift med enken etter Tollef Colbjørnsen og i skifte etter henne i 1703 finner vi at boet eide 2 huder i Solverød, 2 ½ hud i Tormodsrød og 1 hud 1 ½ skinn i Holte. Ole Torsen levde under dette skifte og han nevnes i matriklene frem til 1707. 

 

Fra 1698 til 1707 var Ole Solverød bruker av gården. Dette var nok da Ole Torsen.

 

NILS OLSEN kjøpte gården i deler senere, i 1712 og 1718. Han og hans søster nevnes som husmenn under Solverød i 1711. De bodde der med en dreng. Nils Olsen nevnes der i 1711 med kvinne, 2 barn og ei tjenestejente. Under matrikkelen fra 1723 var Nils oppsitter på gården.

 

 

Litt mer om eierskapet (Solverød løpenummer 487 og 488):

 

I 1712 kjøpte Nils Olsen Solverød en del av Solverød og Tormodsrød av arvinger etter Mari Nilsdatter Solverød, gift med Ole Torsen. Hun hadde vært gift med Tollef Colbjørnsen.(Undernevnte Jacob Tellefsen var hennes sønn, Tollef Anundsen var gift med hennes datter, Nils Gulliksen var også gift med hennes datter.)

 

Fra Jacob Tellefsen til Nils Olsen, 2 2/5 skinn i Sølverød og 3 skinn i Tormodsrød, fra Tollef Anundsen til Nils Olsen, 1 1/5 skinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød, Nils Gulliksen til Nils Olsen, 1 1/5 sinn i Solverød og 1 1/2 skinn i Tormodsrød. Tilsammen 4 4/5 skinn i Sølverød og 6 skinn i Tormodsrød. Tingl. 13.04.1712

Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818, s. 3

 

I 1718 nevnes det at det hadde vært skifte etter Ole Torsen. (På denne tiden er det en lakune i skifteprotokollen i Bamble.) Her er det arvingene som selger det jordgodset han satt med ved sin døde til Nils Olsen Solverød.

Til Nils Olsen Solverød,1 hud 2 2/5 skinn i Solverød og 1 hud 6 skinn i Tormodsrød. Tinglyst 21.06.1718

Bamble sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1692-1818, s. 7  

 

I matrikkelutkastet i 1723 ser vi Nils Olsen som eier av hele gården.

 

Anders Nilsen, sønn av Nils Olsen Solverød, selger 2 huder i Solverød (hele gården) til Greven i Larvik i 1751:

Skjøte fra Anders Nilsen til Greven i Larvik paa 2 huder i Sølverød for 400 rd. Tingl. 11.02.1751  

 

Greven solgte gården i 1756 til Ole Andersen som igjen solgte den videre året etter til M. Anthon Schweder:

Skjøte fra Greven i Larvik til Ole Andersen paa Sølverød for 400 rd. Tingl. 13.02.1756

Skjøte fra Ole Andersen til M. Athon Schweder paa Sølverød for 1150 rd. Tingl. 23.05.1757  

 

M. Anthon Schweder selger gården til Løvenskiold i 1760. 

Skjøte fra M. Athon Schweder til Bartolomeus Løvenskiold paa Sølverød for 1620 rd. Tingl. 25.05.1760  

 

Skjøte fra Herman Løvenskiold d.e. arvinger til Capt. B Rasch og Hermann Løvenskiold d.y. paa Sølverød. Tingl. 28.06.1762  

Capitain Rasch solgte sin del til Hermann Løvenskiold i 1764. Tingl. 25.05.1764  

Abraham Olsen kjøpte Solverød av Herman Løvenskiold ved odelinnløsning. Skjøte datert 03.11.1766.

Abraham Olsen skjøtet så gården tilbake til Hermann Løvenskiold. Skjøte datert 23.12.1766. (Abraham sin far, Ole Andersen, får nå bygselen og Aslak Gundersen flyttet. Trolig en del av denne avtalen.)

 

(Kaptein Bartholomeus Rasch var gift med Else Kristine Løvenskiold. Da de ble gift forlot han det militæret. Han tok del i driften av Fossum verk og arvet i 1762 halvdelen av verket etter sin svigerfar Hermann Løvenskiold d.e sin død i 1759. Han solgte denne delen i 1764 til sin svoger Herman Løvenskiold.) 

 

 

Bosatt her fra ca 1645 til etter 1713 (Det er usikkert hvor lenge Ole bodde der.)

 

Mari Nilsdatter f. omkring 1630 var 1. gang gift med Tollef Colbjørnsen f. omkring 1615. De nevnes på Solverød fra 1647 og fremover. Det virker som om Tollef nevnes siste gang i 1668 og Mari giftet seg på nytt med Ole Torsen f. omkring 1630. Ole kjøpte 2 huder (hele) Solverød i 1684 og de bodde der videre. Det var skifte etter Mari på Solverød i 1703. Ole solgte gården i 1708 og bodde der i 1711 sammen med sin søster som husmann. Han nevnes som Ole Solverød da han var fadder i 1713.

 

Mari Nilsdatter og Tollef Colbjørnsen sine barn:

Kirsti Tollefsdatter f. omkring 1650 d. før 1703

Åste Tollefsdatter f. omkring 1655 d. ca 1697

Gunhild Tollefsdatter f. ca 1658 d. 1733

Nils Tollefsen f. omkring 1660 d. ca 1698

Inger Tollefsdatter f. omkring 1660

Jacob Tollefsen f. omkring 1670 d. 1721

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1703 til 1761

 

Nils Olsen f. ca 1669 ble gift med Ingeborg Gundersdatter f. ca 1669. Nils kjøpte en del av gården Solverød i 1712 og en ny del i 1718. Han nevnes der under matrikkelen i 1723 og de bodde der livet ut. Ingeborg døde der i 1755 og Nils i 1761.

 

Barn:

Anders Nilsen f. ca 1669 d. 1757

Kirsten Nilsdatter f. ca 1699 d. 1773

Anne Nilsdatter f. ca 1702 d. 1789

Gunder Nilsen f. ca 1704 d. 1779

Maren Nilsdatter f. ca 1707 d. 1784

Ole Nilsen f. 1713

Maria Nilsdatter f. 1715 d. 1715

Anders Nilsen f. 1718 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1739 til ca 1762

 

Anders Nilsen f. 1718 var sønn av Nils Olsen Solverød og giftet seg i 1739 med Anne Jacobsdatter f. 1716 fra Prestegården i Siljan. Anders har overtatt gården Solverød etter sin far, for han solgte den til greven i Larvik i 1751. De bodde der videre og nevnes der i 1762. Anders døde i 1764 på en plass under Prestegården. Anne døde på sykehuset i 1777 og gravlegges i Gjerpen.

 

Barn:

Maria Andersdatter f. 1741 d. 1741

Jacob Andersen f. 1742 d. 1742

Anne Andersdatter f. 1743 d. 1779

Maria Andersdatter f. 1745 d. 1817

Ole Andersen f. 1748 d. 1790

Karen Andersdatter f. 1750 d. 1751

Jacob Andersen f. 1752 d. 1837

Isach Andersen f. 1755 d. 1825

Abraham Andersen f. 1758 d. 1821

Ingeborg Andersdatter f. 1762 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1762 til rundt 1766

 

Aslak Gundersen f. 1711 fra Nøklegård i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1733 med  Karen Christiansdatter f. 1715 fra Nordre Venstøp i Gjerpen. Aslak ble bruker på Nordre Venstøp og nevnes der i 1756/57. De har siden flyttet til Solverød fikk et barn der i 1761, før de nevnes der i ekstraksatten i 1762. De flyttet siden tilbake til Gjerpen og Aslak døde på Åshammer u/Ås i 1778. Karen døde i 1797 på Langrød u/Berberg.

 

Barn:

Else Aslaksdatter f. 1733 d. 1738

Magnhild Aslaksdatter f. 1735 d. 1738

Christian Aslaksen f. 1735 d. 1747

Gunder Aslaksen f. 1740 d. 1799

Ingeborg Aslaksdatter f. 1742 d. 1816

Rasmus Aslaksen f. 1745 d. 1745

Magnild Aslaksdatter f. 1746 d. 1748

Christian Aslaksen f. 1749 d. 1756

Magnild Aslaksdatter f. 1751 d. 1752

Else Aslaksdatter f. 1752 d. 1818

Helvig Aslaksdatter f. 1755 d. 1755

Maren Aslaksdatter f. 1757 d. 1794

Hans Aslaksen f. 1761 d. mellom 1801 og 1804

 

Familieark

 

 

 

 

Solverød ble delt i 1766-67

 

 

 

Vestre Solverød

 

 

Bosatt her fra ca 1766 til 1790.

 

Ole Andersen f. 1721 fra Tormodsrød giftet seg i Gjerpen i 1743 med Kirsten Jacobsdatter f. ca 1715 egentlig fra Prestegården i Siljan. Hun var enke etter Jens Gundersen Follaug da hun giftet seg i 1743. De døpte barn bosatt på Follaug i Gjerpen til 1754. De flyttet siden tilbake til Siljan og fikk festebrev på 2 huder i Vestre Sølverød. Han fikk dette i 1766-67 da gården ble delt. De ble boende på Solverød til de døde. Ole døde i 1788 og Kirsten i 1790.

 

Barn:

Lisbeth Olsdatter f. 1744 d. 1744

Jens Olsen f. 1744 d. 1744

Maren Olsdatter f. 1745 d. 1746

Abraham Olsen f. 1746 d. 1818

Jens Olsen f. 1748 d. 1800

Anna Olsdatter f. 1749 d. 1749

Jacob Olsen f. 1750

Erik Olsen f. 1752

Nils Olsen f. 1753 d. 1753

Karen Olsdatter f. 1754 d. 1813

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1777 til ca 1784

 

Jens Olsen f. 1748 var sønn av Ole Andersen Solverød. Jens giftet seg 1. gang i 1777 med Ingeborg Knudsdatter f. ca 1749 fra Søntvedt. De bodde videre på Solverød, tror hos hans foreldre. Ingeborg døde der i 1781 og Jens giftet seg 2. gang i Siljan i 1782 med Birthe Jensdatter f. 1751 fra Gjerpen. De flyttet til Gjerpen og Ole ble bruker på Follaug i Gjerpen fra 1784. Birthe døde der i 1796 og Jens giftet seg 3. gang i Gjerpen i 1797 med Anne Gulbrandsdatter f. 1761 fra Gjerpen. Jens døde på Follaug i 1800.

 

Jens Olsen og Ingeborg Knudsdatter sine barn:

Hans Jensen f. ca 1776 d. 1785

Karen Jensdatter f. 1781 d. 1781

 

Jens Olsen og Birthe Jensdatter sine barn:

Jacob Jensen f. 1782

Inger Jensdatter f. 1783 d. 1783

Christen Jensen f. 1785

Jens Jensen f. 1790

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1830

 

Anders Nilsen f. 1762 fra Mo i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1791 med Isana (Anna) Isaksdatter f. 1767 fra Sæteret i Luksefjeld. Ifølge Bakken hadde han allerede i 1789 bygslet Vestre Sølland. De var bosatt der livet ut. Anna døde der i 1813 og Anders i 1830.

 

Barn:

Karen Andersdatter f. 1792 d. 1821

Isak Andersen f. 1794 d. 1813

Ole Andersen f. 1797

Anne Andersdatter f. 1800 d. 1828

Nils Andersen f. 1803

Anders Andersen f. 1806 d. 1825

 

Familieark

 

 

 

 

Østre Solverød

 

 

Bosatt her fra 1770 til 1818

 

Abraham Olsen f. 1746 var sønn av Ole Andersen på Vestre Solverød. Abraham solgt Solverød til Løvenskiold i 1767, trolig etter en odelsak. Han giftet seg i 1770 med Marie Jacobsdatter f. 1749 fra Hogstad. De ble bosatt på Solverød og bodde der livet ut. Marie døde der i 1813 og Abraham i 1818.

 

Barn:

Christen Abrahamsen f. 1771 d. 1787

Jacob Abrahamsen f. 1773 d. 1813

Kirsten Abrahamsdatter f. 1775 d. 1853

Ingeborg Abrahamsdatter f. 1777 d. 1860

Ole Abrahamsen f. 1780 d. 1813

Karen Abrahamsdatter f. 1783 d. 1865

Helvig Abrahamsdatter f. 1785 d. 1845

Kirstine Abrahamsdatter f. 1789 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som nevnes på Solverød:

 

 

Bosatt her i 1759

 

Kirsten Ingebretsdatter f. 1723 fra Island var gift med Fredrik Hansen f. ca 1714. De var bosatt på Flittig u/Mo i Gjerpen, men i 1759 døpte de et datter Inger bosatt på Solverød i Siljan.

 

Se under Kirsten sin far Ingebret Larsen Island

 

 

 

Bosatt her i 1766

 

Ole Christensen f. ca 1736 og Boel Hansdatter f. ca 1739 døpte en gutt Nils bosatt på Solverød i 1766. De nevnes siden under Tormodsrød.

 

Se Nyhus u/Tormodsrød i Siljan

 

 

 

Bosatt her i 1770

 

Ole Torsen f. 1731 og Elbjørg Kjøstelsdatter f. ca 1739 giftet seg i Gjerpen i 1758 og bodde da på Nøklegård i Gjerpen frem til 1765. De døpte så et barn på Søllands eje i Siljan i 1768 og et barn på Solverød i Siljan i 1770. (Jeg trodde lenge dette var Ole Torsen f. 1747, sønn av Tor Olsen på Rød u/Sølland som var far til disse barna.) Fra 1774 døpte Ole og Elbjørg barn bosatt på Hustvetstrand i Melum i Solum.

 

Se Sølland

 

 

 

Bosatt her i 1777

 

Mette Svendsdatter f. ca 1759 fikk et uekte barn bosatt på Solverød i 1777. Barnefaren var Erik Olsen f. 1752 fra Solverød.

 

Familieark

 

 

 

Se Solverød etter 1814

 

 

 

Plasser under Solverød

 

 

Svenskerønningen

 

 

 

Andre husmenn under Solverød

 

 

Bosatt her fra ca 1723 til ca 1735

 

Kittil Olsen f. ca 1680 var gift med Maren Jonsdatter f. ca 1682. Hun var datter av Jon Madsen Sølland. De døpte barn bosatt på Solverød eje fra 1723 til 1732. De kan ha bodd der lenger, for før det har vi ikke noe fødested på hans barn. Fra 1740 nevnes de på Tormodsrød. Maren døde i 1759 uten at det stod hvor. Kittil døde i 1760 på Gurholt der hans datter Kirsti bodde.

 

Barn:

Ole Kittelsen f. ca 1707 d. 1742

Rasmus Kittelsen f. ca 1709 d. 1761

Jon Kittelsen f. ca 1713 d. 1783

Anne Kittelsdatter f. ca 1716 d. 1779

Kirstine Kittelsdatter f. 1719 d. 1761

Ingeborg Kittilsdatter f. 1721 d. 1783

Daniel Kittelsen f. 1723 d. 1801

Karen Kittelsdatter f. 1726 d. 1740

Maren Kittelsdatter df. 1729 d. 1766

Anne Kittelsdatter f. 1732 d. 1732

 

Familieark