| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

 

Skilbred Gnr.12

 

Landskyld (1 hud i 1664)

 

Eier i 1762: Selveiergods

 

 

Litt fakta som Skilbred

 

 

(Med plassen Friborg)

 

 

De tidlige manntallene på Skilbred:

 

Skilbred nevnes som ødegård og nevnes som skattegård i 1592. Der nevnes ikke noen bruker, men skatten var 1 ort.

 

OLE nevnes som bruker på Skilbred i 1611.

 

ERIK var bruker under saltverkskatten i 1613-1614.  

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Gjert Hanssøn vdj Skeen (Skien) som eier av 1 hud, som da var hele gården.

OLE nevnes som bruker under landskatten i 1620.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes ERIK Skilbred som eier av odelsgods i Siljan. Det var 1 1/2 hud i Høgset.

 

TOLLEF nevnes i båtsmannskatten i 1640.

 

EILIF var bruker i 1641.

 

I 1647, 1650 og i 1655 var MICHEL bruker.

 

Solve Andersens arvinger nevnes som eiere i 1647 og 1650 og Solve Høysets arvinger nevnes som eiere i 1655.(Kan jo ha vært en og samme person? Se Høgset.)

 

I 1664 var MICHEL AMUNDSEN oppsitter. Han nevnes som 50 år av sognepresten og 29 år av fogden. Sognepresten oppga også sønnen SOLVE MICHELSEN på 12 år. Michel nevnes i skattemanntallene frem til 1686. OLE SOLVESEN var eier fra 1672, men fra 1680 oppgis HANS SOLVESEN LUND som eier.

 

Fra 1688 var JACOB bruker og han nevnes der fortsatt i 1707.

 

Gården var trolig delt på slutten av 1690 tallet og AMUND EVENSEN brukte en halvdel av gården fra 1691 til han døde der i 1716.

 

I 1711 var derimot bare EVEN AMUNDSEN med kvinne nevnt som oppsitter, så da var nok faren bosatt hos han. Dermed var det bare en bruker der i 1711. JACOB TØNNESEN med kvinne og 2 barn nevnes som husmann.

 

Even makeskiftet i 1719 med BJØRN JONSEN HOLTE.

 

I 1723 var BJØRN JONSEN eier og bruker på gården.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1716

 

Amund Evensen f. ca 1633 nevnes som oppsitter på Skilbred på 1690 tallet. I 1711 var sønnen Even Amundsen oppsitter, så da bodde Amund hos han. Amund døde på Skilbred i 1716. Den undernevnte Gjøran Bjørnsdatter, som døde på Skilbred året etter han, kan ha vært hans kone?

 

Barn:

Even Amundsen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1719

 

Even Amundsen f. omkring 1660 var 1. gang gift med Live Halvorsdatter f. ca 1663. Even nevnes som oppsitter på Skilbred i 1711. Live døde der i 1716 og Even giftet seg 2. gang samme året med Ingeborg Olsdatter f. ca 1697. Hun døde på Skilbred allerede året etter, i 1717. Even giftet seg så 3. gang med Marthe Christensdatter f. ca 1689. Han makeskiftet i 1719 med Bjørn Jonsen Holte og flyttet som selveier til Holte.

 

Se Holte

 

 

 

Bosatt her i 1717

 

Gjøran Bjørnsdatter f. ca 1630 døde på Skilbred i 1717, 87 år gammel. Hun kan ha vært konen til overnevnte Amund Evensen Skilbred som døde i 1716, men der er jo også andre muligheter. Even Amundsen kaller sin første datter, i sitt tredje ekteskap med Marthe Christensdatter, for Gjøran. Dette styrker jo det at Gjøran Bjørnsdatter kan ha vært hans mor?

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1719 til ca 1731 (Gunbjørg til 1754)

 

Bjørn Jonsen f. omkring 1670 var gift med Gunbjørg Aslesdatter f. ca 1669. Bjørn kjøpte i 1712 gården Holte i Siljan. I 1719 makeskiftet han med Even Amundsen Skilbred og flyttet da som selveier til Skilbred. Det var skifte etter Bjørn på Skilbred i 1731. Gunbjørg døde der i 1754.

 

Barn:

Ragnhild Bjørnsdatter f. ca 1700

Jon Bjørnsen f. ca 1705 d. 1759

Asle Bjørnsen f. ca 1706 d. 1773

Gullik Bjørnsen f. ca 1711 d. 1764

Knud Bjørnsen f. 1714 d. 1740

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1733 til 1759 (Karen til 1761)

 

Jon Bjørnsen f. ca 1705 var sønn av overnevnte Bjørn Jonsen Skilbred. Jon giftet seg i 1733 med Karen Johannsdatter f. ca 1707 fra Eidet. Jon overtok som selveier på Skilbred etter sin far. Jon døde der i 1759 og Karen i 1761.

 

Barn:

Maria Jonsdatter f. 1735 d. 1805

Berte Jonsdatter f. 1736 d. 1813

Ole Jonsen f. 1737 d. 1805

Kirsten Jonsdatter f. 1739 d. 1803

Johanne Jonsdatter f. 1741 d. 1806

Bent Jonsen f. 1743 d. 1813

Ingeborg Jonsdatter f. 1745 d. 1807

Johannes Jonsen f. 1749 d. 1813

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1762 til 1805 (Helvig til 1814)

 

Ole Jonsen f. 1737, sønn av overnevnte Jon Bjørnsen, nevnes i 1762 som eier og bruker på Skilbred. Han hadde overtatt etter foreldrene som var døde. Ole giftet seg i 1768 med Helvig Jacobsdatter f. 1743 fra Hogstad Øvre. I 1801 hadde sønnen Nils overtatt på Skilbred. Ole og Helvig nevnes da som inderster (leieboere). Ole døde på Skilbred i 1805 og Helvig døde der i 1814.

 

Barn:

Jon Olsen f. 1769 d. 1780

Jacob Olsen f. 1771 d. 1779

Knud Olsen f. 1773 d. 1796

Nils Olsen f. 1775 d. 1863

Karen Olsdatter f. 1777 d. 1828

NN Olsen f. 1779 d. 1779

Jon Olsen f. 1781 d. 1808

Ingeborg Olsdatter f. 1784 d. 1857

Jacob Olsen f. 1789 d. 1823

Bent Olsen f. 1790 d. 1821

 

Familieark

 

 

 

 

Del 1 (Søstua)

 

 

Bosatt her fra 1801 til 1863 (Maren til 1880)

 

Nils Olsen f. 1775 var sønn av overnevnte Ole Jonsen. Nils giftet seg 1. gang i 1801 med Anne Jacobsdatter f. 1780 fra Prestegården. Nils overtok på Skilbred etter sin far. I 1801 var han bruker der og faren var inderst (leieboer) med sin familie. Nils solgte sin eierdel i gården Skilbred til Løvenskiold i 1827. Anne døde på Skilbred i 1824. Fra ca 1807 ble hans bror Jon også bruker på gården Skilbred. Gården ble nok nå delt og Nils var bosatt på "Søstua" og Jon på "Nordstua". Nils giftet seg 2. gang i 1827 med Maren Hansdatter f. 1800 fra Høgset. Nils døde på Skilbred i 1863 og Maren døde der i 1880.

 

Nils Olsen og Anne Jacobsdatter sine barn:

Knud Nilsen f. 1801 d. 1801

Jacob Nilsen f. 1802 d. 1802

Maria Nilsdatter f. 1803 d. 1803

Marie Nilsdatter f. 1805 d. 1890

Knud Nilsen f. 1807

Ole Nilsen f. 1810 d. 1815

Helvig Nilsdatter f. 1812

Jacob Nilsen f. 1814 d. 1815

Ole Nilsen f. 1816 d. 1901

Ingeborg Nilsdatter f. 1819 d. 1819

Karen Nilsdatter f. 1820 d. 1903

Ingeborg Nilsdatter f. 1823

 

Nils Olsen og Maren Hansdatter sine barn:

Hans Nilsen f. 1828 d. 1867

Anne Nilsdatter f. 1830

Peder Nilsen f. 1833 d. 1904

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2 (Nordstua)

 

 

Bosatt her fra 1807 til 1853 (Jon til 1808 og Henrik til 1843)

 

Jon Olsen f. 1781 var også sønn av overnevnte Ole Jonsen. Jon giftet seg i 1807 med Kirsten Jacobsdatter f. 1787 fra Høyset. Som nevnt under Jons bror Nils så ble gården på denne tiden delt i to og Jon drev en del. Jon og Nils eide da hver sin del av gården etter deres far. Nils var bosatt på "Søstua" og Jon på "Nordstua". Jon døde allerede året etter at han ble gift. Kirsten giftet seg 2. gang i 1809 med Henrik Nilsen f. 1782. Han kom fra Kiste da han giftet seg, men han var egentlig fra Austad. Hans mor ble som enke gift på nytt på og kom til Kiste. Henrik ble nå bruker på denne delen av Skilbred og døde der i 1843. Kirsten døde der i 1853. Hennes sønn Ole Jonsen overtok deres del av gården, men solgte den til Løvenskiold i 1827 mot at Ole og hans familie skulle bygsle gården livet ut.

 

Kirsten Jacobsdatter og Jon Olsen sine barn:

Ole Jonsen f. 1808 d. 1894

 

Kirsten Jacobsdatter og Henrik Nilsen sine barn:

Ingeborg Henriksdatter f. 1811 d. 1867

Jon Henriksen f. 1812 d. 1860

Anne Helvig Henriksdatter f. 1815 d. 1898

Nils Henriksen f. 1817 d. 1866

Peder Henriksen f. 1819 d. 1825

Maren Henriksdatter f. 1822

Jacob Henriksen f. 1825 d. 1856

 

Familieark

 

 

 

Se Skilbred etter 1814