| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

 

 

Grorud Gnr.5

 

Landskyld 1 hud (1664)

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Grorud

 

 

(Med plassene Grønnkollen/Kollen, Stendalen og Grorudsplassen)

 

 

De tidlige manntallene på Grorud:

 

Under landskatten i 1620 nevnes ikke Grorud.

 

TOLLEF nevnes som bruker i 1645 og 1647. Grorud nevnes med en skyld på 1 hud. Tollef nevnes også i 1650 og 1655. 

 

PAUL TOLLEFSEN nevnes i sogneprestens manntall i 1664. Han oppgis å være 24 år og det nevnes en 16 år gammel tjenestegutt, ANDERS GULBRANDSEN.

 

HARLAD nevnes i fogdens manntall i 1666. Han oppgis da å være 30 år. Han nevnes på gården til 1667.

 

JENS og PAUL nevnes på hver sin del av gården fra 1668. Slik er situasjonen frem til 1678, da Paul dette året drev gården alene. Det gjorde han frem til 1704.

 

Når det gjelder eierne, nevnes Groud (1 hud) i båtsmannskatten fra 1640 som en del av ANDERS HOLTES jordgods. Eier med bygselsrett var i 1647 var " TARILD HEM i Søffherit". I 1650 og 1655 nevnes også Thore Hemb som eier. I 1677 nevnes RASMUS HANSEN i Skien som eier. I 1678 oppgis Sal. Rasmus Hansen som eier, så da var han død. MIKKEL ISAKSEN GRAAL i Skien eier i fra 1680. Den 20. desember 1688 kjøpte Grev Ulrik Fredrik Gyldenløve gården Grorud. Han kjøpte samtidig også gårdene Kiste Søndre i Siljan, Gåserød i Sandsvær og Evju i Lardal av borger Mikkel Isaksen Graal i Skien til en samlet sum av 1000 daler.

 

OLE JONSEN nevnes som oppsitter fra 1705. I 1711 nevnes han der med kone og 3 barn.

 

I matrikkelutkastet i 1723 nevnes greven som eier av gården.

 

Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Han ble da også eier av Grorud.

 

 

 

 

Bosatt her rundt 1645

 

Tollef Grorud f. omkring 1600 nevnes med sin kone på Grorud i Siljan under koppskatten i 1645. Under skattemanntallet fra 1647 nevnes fortsatt Tollef som oppsitter på Grorud. Han døde da trolig rundt 1650

 

Barn:

Paul Tollefsen f. ca 1640

Jens Tollefsen f. omkring 1650

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1660 til ca 1704

 

Paul Tollefsen f. ca 1640 nevnes som oppsitter på Grorud i sogneprestens manntall fra 1664. Han nevnes der som 34 år gammel og hadde en tjenstegutt, Anders Gulbrandsen 16 år gammel, boende hos seg. En Harald nevnes på Grorud i 1662 og 1664. Denne Harald nevnes som oppsitter på Grorud i fogdens manntall fra 1664. Dette var nok da opptatt før prestens. Paul og hans bror Jens, drev hver sin del av Grorud i 1668 og i 1680 til 1704 drev Paul gården alene. (Hans bror Jens giftet seg i Gjerpen i 1697). 

Barn:

Lars Paulsen f. ca 1666 d. 1742

Gunnhild Paulsdatter f. ca 1677 d. 1747

Karen Paulsdatter f. omkring 1680

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1705 til 1739 (Gunnhild i 1747)

 

Ole Jonsen f. ca 1669 fra Luksefjeld i Gjerpen giftet seg i 1701 med Gunnhild Paulsdatter f. ca 1677. Hun var nok datter av Paul Tollefsen Grorud. De overtok som brukere på Grorud etter han. Han kan ha vært bror av Paul Jonsen som giftet seg med det som nok var Gunnhild sin søster Karen. Ole og Gunnhild bodde på Grorud fra 1705 og bodde der livet ut. Ole døde der i 1739 og Gunnhild i 1747.

 

Barn:

Jon Olsen f. ca 1702 d. 1749

Berte Olsdatter f. ca 1703 d. 1773

Anne Olsdatter f. ca 1707 d. 1739

Paul Olsen f. ca 1708 d. 1772

Inger Olsdatter f. ca 1712 d. 1793

Hans Olsen f. ca 1712

Johannes Olsen f. 1714 d. 1770

Knut Olsen f. 1716

Jan Olsen f. 1719 d. 1803

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1737 til 1749 (Anna Caterina til 1751)

 

Jon Olsen f. ca 1702 var sønn av overnevnte Ole Jonsen Grorud. Jon giftet seg i 1737 med Anna Caterina Reiersdatter f. 1718 fra Nordre Lunde i Eidanger. Jon overtok som bruker på Grorud og døde der i 1749. Anna Caterina giftet seg 2. gang i 1750 med Engvold Nilsen f. 1730. De bodde et par år på Grorud før de flyttet til Sølland og nevnes der fra 1752.

 

Jon Olsen og Anna Catarina Reiersdatter sine barn:

Karen Jonsdatter f. 1738 d. 1803

Anne Jonsdatter f. 1741 d. 1792

Ingeborg Jonsdatter f. ca 1743 d. 1799

Maren Jonsdatter f. 1746 d. 1746

Ole Jonsen f. 1747

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1741

 

Ole Knudsen f. ca 1690 og Kirsten Trondsdatter f. omkring 1715 døpte et barn bosatt på Grorud i 1741. De nevnes siden på Vaneboseter.

 

Se Vaneboseter

 

 

 

Ifølge Bakken ble Grorud delt i Nedre og Øvre Grorud i 1752. Dette virker ikke å stemme, da det i 1762 og 1782 bare nevnes en brukerfamilie på gården.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1753 til 1770 (Ingeborg til 1779)

 

Johannes Olsen f. 1714 var sønn av overnevnte Ole Jonsen Grorud. Han giftet seg i Siljan i 1739 med Ingeborg Jensdatter f. 1718. Det er uvisst hvor hun kom fra, men hun hadde trolig søsken i Siljan. Ifølge faktaene rundt hennes barn kan det ha vært en tilknytning til Sandsvær her. Det fikk en sønn ca 1740 som ikke ble døpte i Siljan, men fra 1742 til 1750 var de bosatt på Hogstad. Fra 1753 nevnes de på Grorud og Johannes fikk bygselen på gården i 1755 etter Jon Olsen. De nevnes som ene brukere der i 1762. Johannes døde på Grorud i 1770 og Ingeborg i 1779.

 

Barn:

Ole Johannesen f. ca 1740 d. 1768

Anne Johannesdatter f. 1742

Maria Johannesdatter f. 1744 d. 1825

Jens Johannesen f. 1747 d. 1814

Gunhild Johannesdatter f. 1750

Tone Johannesdatter f. 1753 d. 1821

Jon Johannesen f. 1756 d. 1830

Marie Johannesdatter f. 1759

NN Johannesen f. 1762

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1772

 

Margrethe Nilsdatter f. ca 1712 døde i 1772 bosatt på Grorud.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her ca 1775 til ca 1805/1810

 

Jens Johannesen f. 1747 var sønn av overnevnte Johannes Olsen Grorud. Jens giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1774 med Anne Jonsdatter f. 1749 fra Århus i Gjerpen. De kom til Grorud og Anne døde der i 1787. Jens giftet seg 2. gang i Siljan i 1788 med Elen Enersdatter f. ca 1755. Ifølge Bakken overtok Jens plassen Mellomrød under Grorud i 1798. De bodde på Grorud i 1801 som en av to brukere. Jens var da bruker sammen med sin svigersønn. De har flyttet til Sandsvær, for Jens døde i 1814 på Vettestad i Sandsvær. Elen døde der i 1831. Elen kan jo ha vært fra Sandsvær.

 

Jens Johannesen og Anne Jonsdatter sine barn:

Ingebor Jensdatter f. 1777

Anne Jensdatter f. 1780 d. 1853

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1777

 

Siul Knudsen f. omkring 1720 kan ha vært gift med Margrethe Knudsdatter f. ca 1717. Hun døde på Toa u/Island i 1787. Siul Knudsen nevnes som fadder i 1777 bosatt på Grorud.

 

Mulige barn:

Anne Siulsdatter f. ca 1752 d. 1810

Knud Siulsen f. ca 1756 d. 1831

Siul Siulsen f. ca 1762 d. 1813

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1781 og 1782

 

Knud Siulsen f. ca 1756 og Helge Pedersdatter f. 1754 giftet seg i Siljan i 1781 og døpte barn bosatt på Grorud i 1781 og 1782. Knud kan ha vært sønn av overnevnte Siul Knudsen.

 

Se Toklev u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1803

 

Anne Jensdatter f. 1780 var datter av overnevnte Jens Johannesen Grorud. Hun giftet seg i Siljan i 1798 med Mads Olsen f. 1767 fra Åkerud i Lardal. De bodde noen år på Grorud og de var brukere der i 1801 sammen med hans kones far. Mads kom fra Åkerud i Lardal og de ble brukere der fra 1803.

 

Se under hennes far

 

 

 

I 1801 var det to brukere på Grorud. (Jens Johannesen og hans svigersønn Mads Olsen.)

 

 

 

Bosatt her fra ca 1805 til ca 1840

 

Even Larsen f. 1770 fra Askjem i Lardal giftet seg i Lardal i 1790 med Ingebor Jensdatter f. 1777. Hun var datter av overnevnte Jens Johannesen Grorud. De døpte en sønn i 1799 bosatt på Gjetrang i Lardal. De nevnes der med denne sønnen som husmenn i 1801. De har så kommer til Siljan og døpte barn der bosatt på Grorud fra 1805 til 1820. De kom siden til Haagenplassen u/Asmyr i Lardal. Ifølge bygdeboken i Lardal kjøpte de denne plassen i 1843. Even døde der i 1851. Det er således noe usikkert hvor lenge de bodde i Siljan. Det kan ha vært til de kjøpte Haagenplassen.

 

Barn:

Lars Evensen f. 1799 d. 1858

Anne EVensdatter f. 1802

Marthe Evensdatter f. 1805 d. 1805

Marthe Evensdatter f. 1806

Inger Maria Evensdatter f. 1809 d. 1810

Jens Evensen f. 1810

Maren Sophia Evensdatter f. 1813

Inger Oline Evensdatter f. 1817

Ole Evensen f. 1820

Else Evensdatter f. 1820

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1812

 

Abraham Erichsen f. ca 1780 og hans kone Margith Larsdatter f. 1776 døpte et barn bosatt på Grorud i 1812. De nevnes før og etter dette på Lysetjern u/Island i Siljan.

 

Se Lysetjern u/Island

 

 

 

Nevnt her i 1813

 

Ole Levorsen f. ca 1789 giftet seg i Siljan i 1812 med Marte Hansdatter f. 1793 fra Bjørndalen u/Island. De døpte et barn bosatt på Grorud i 1813. Ole hadde blitt konfirmert i Siljan i 1811 hele 22 år gammel bosatt på Grorud. Han bodde der også i 1812 da han giftet seg.

 

Se under hennes far på Bjørndalen u/Island

 

 

 

Se Grorud etter 1814

 

 

 

 

Plasser under Grorud

 

 

Grorudplassen/Larønningen

 

Stendalen

 

Grønnekollen/Kollen

 

 

 

 

Andre husmenn u/Grorud

 

 

 

Bosatt her rundt 1755

 

Anders Olsen f. omkring 1730 døpte barn som Anders Olsen bosatt på en plass under Grorud i 1751. Det er nok han som nevnes der som Anders Halling i 1762, sammen med sin datter Randi.

 

Barn:

Randi Andersdatter f. ca 1749 d. 1809

Guri Andersdatter f. 1751

Hans Andersen f. 1755

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1760 til ca 1790

 

Rasmus Olsen f. 1731 kom fra Siljan da han giftet seg i Sauherad i 1760 med Ingeborg Ellefsdatter f. 1730 fra Solum i Lukefjeld. De døpte barn i Siljan fra 1761 og i 1762 var de bosatt som husmenn/inderster under Grorud. De bodde videre der, men fra ca 1790 ble de bosatt på Romsdalen u/Island. Der døde Ingeborg i 1799 og Rasmus døde der i 1812.

 

Barn:

NN Rasmusen f. 1761 d. 1761

NN Rasmusen f. 1762

Gro Rasmusdatter f. 1764 d. 1842

Ole Rasmussen f. 1766 d. 1769

Ellew Rasmusen f. 1769 d. 1783

Kirsti Rasmusdatter f. 1771

Gunnhild Rasmusdatter f. ca 1772 d. 1852

Ole Rasmussen f. 1774 d. 1803

Elen Rasmusdatter f. 1776 d. 1817

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1779 til ca 1780

 

Clement Olsen f. 1750 fra Gåserud i Sandsvær giftet seg i Siljan i 1779 med Tone Johannesdatter f. 1753. Hun var datter av overnevnte Johannes Olsen Grorud. De bodde på en plass under Grorud frem til 1780. Fra 1782 nevnes de på Gåserud i Sandsvær. Tone døde der i 1821. Clement døde i 1828 hos datteren Anne i Luksefjeld.

 

Barn:

NN Clementsen f. 1779 d. 1779

Ingeborg Clementsdatter f. 1780 d. 1786

Johannes Clementsen f. 1782 d. 1819

Anne Clementsdatter f. 1786 d. 1842

Ole Clementsen f. 1789 d. 1789

Ingeborg Clementsdatter f. 1790

Ole Clementsen f. 1793 d. 1794

NN Clementsen f. 1798 d. 1798

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1779 til ca 1800

 

Gro Rasmusdatter f. 1764 var datter av overnevnte Rasmus Olsen. Hun giftet seg 1. gang i Siljan i 1779 med Knut Gjermundsen f. ca 1751 fra Teigen under Mo i Gjerpen. De ble bosatt på Grorud. De nevnes ikke som brukere der i 1782. Da kan ha bodd på en plass under Grorud eller de kan ha bodd hos hennes foreldre som bodde under Grorud på denne tiden. Foreldrene bodde der i alle fall frem til ca 1790. Gro og Knud døpte barn i 1797 bosatt på Grorud men de må ha flyttet til Romsdalen u/Island før 1801, for da nevnes husmenn der. Dette var nok da på plassen Rønningen u/Romsdalen. Knut døde i 1802. Gro giftet seg 2. gang i Siljan i 1804 med enkemannen Iver Halvorsen f. 1750 fra Kløverød. De bodde på Romsdalen og Iver døde der i 1819. Gro giftet seg så 3. gang i Siljan i 1821 med David Andersen f. ca 1752. Han var enkemann fra Sandsvær. Han døde på Grorud i 1823.

 

Gro Rasmusdatter og Knut Gjermundsen sine barn:

Ingeborg Knudsdatter f. 1780

Ole Knudsen f. 1785 d. 1785

Ole Knudsen f. 1788 d. 1849

Jens Knudsen f. 1791 d. 1799

Jøran Knudsdatter f. 1794 d. 1820

Elen Knudsdatter f. 1797 d. 1874

 

Gro Rasmusdatter og Iver Halvorsen sine barn:

Dorthe Iversdatter f. 1804 d. 1806

Dorthe Iversdatter f. 1809

NN Iversen f. 1811 d. 1811

 

Familieark