| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

 

Søntvedt Gnr.10

 

Landskyld (3 huder i 1664) 

 

Eier i 1762: En del selveiergods og en del kirkegods

 

 

Litt fakta som Søntvedt

 

 

(Med plassene Rønningen og En plass trolig Rustad)

 

 

De tidlige manntallene på Søntvedt:

 

 

Brukere:

 

Søntvedt nevnes i 1528 med en skyld på 3 huder. Reder (REIER) var da bruker av gården.

 

AMUND nevnes på gården under saltverkskatten i 1613-14 og under landskatten i 1620. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Engebredt Haffuen (Engebret Haugen) som eier av 1 hud.

 

HALVOR var bruker fra 1627.

 

OLE brukte gården i 1640.

 

I 1645 var det to brukere på Søntvedt. OLE brukte den ene delen og nevnes med sin kvinne. OLE ANDERSEN brukte den andre delen og nevnes også med sin kvinne.

 

Det er nok de en finner igjen som brukere 1647 og 1650. Da var Ole Andersen og OLE WILLUMSEN brukere på hver sin del.

 

I prestens manntall i 1664 oppgis skylden som 3 huder og ANDERS HALVORSEN 40 år gammel var den ene oppsitteren. Den andre var TOW(R) OLSEN 20 år. ANDERS OLSEN 20 år nevnes som tjenestedreng og soldat.

 

I fogdens manntall i 1664 nevnes gården under halvgårder med ANDERS 41 år og TOR 28 år som oppsittere.

 

Anders Halvorsen nevnes som oppsitter frem til og med 1684. Tor(e) Olsen nevnes der i 1690-92 og nevnes der også i 1711. Han døde på Søntvedt  i 1715.

 

Foruten Tore nevnes JOHANNES som bruker på Søntvedt i 1696, 97 og 98. INGERBORG brukte Johannes sin del i 1699 og 1700.

 

Denne delen ble fra 1702 brukt av ROLLEF. Han nevnes som bruker i manntallene fremover også i 1707.

 

I 1711 nevnes Tore Olsen med 2 døtre som den ene brukeren på gården og MATTHIAS JACOBSEN med kvinne og 2 barn var den andre. Michel nevnes også i 1723. Han var da bruker sammen med AMUND.

 

 

Eierskap:

ANNE CHRISTENSDATTER stod som eier av gårdens 3 huder i 1647 og 1650. 

 

I 1672 og fremover nevnes lagmann CLAUS ANDERSEN som eier av gården. Fra 1681 var det hans arvinger som eide den. 

 

Fra 1686 eide JENS MOGENSEN Søntvedt. Han nevnes også i 1700 som eier av 2 huder. Helgen kirke eide da 1 hud. 

 

I 1723 var Helgen kirke eier av 1 hud og BERTHE HEINE eide 2 huder.

 

LARS PEDERSEN Søntvedt ble eier av selveiergodset på 2 huder i Søntvedt. I skifte etter han i 1737 vises det til et skjøte datert 26.06.1726, så denne familien kjøpte da gården Søntvedt i 1726. 

 

Skjøte fra NILS ENGELSTAD på min hustru ANNE OLSDATTER vegne (1 hud), RASMUS OLSEN Kløverød på sin hustru MARTHE LARSDATTER vegne (3 skinn) og DANIEL KITTILSEN Thorsholt på sin hustru ANNE LARSDATTER vegne (3 skinn) til OLE LARSEN Sundtvedt på tillsammen 1 huud og 6 skind i Sundtvedt. (Dette var jordgods etter avdøde Lars Pedersen Sundtvedt) Datert 23.04.1702, tingl. 24.05.1762

 

Skjøte fra GUNDER ASLACHSEN til kammerherre Løvenskiold paa 2 huder i Sundtvedt for 699 rd. Datert 12.04.1783, tingl. 20.05.1783

 

Festebrev fra Løvenskiold til ASLACH GUNDERSEN og hustru MARTHE GULLIKSDATTER paa 1 huud av Sundtvedt. Datert 30.07.1808, tingl. 03.09.1808

 

 

 

Del 1

 

 

Nevnt her fra 1664 til 1684

 

Anders Halvorsen f. ca 1624 var gift med Inger Tormodsdatter f. omkring 1630. I 1664 oppgis Anders Halvorsen 40 år gammel som den ene oppsitteren på Søntvedt. Anders Halvorsen nevnes som oppsitter frem til og med 1684.

 

Barn:

Guri Andersdatter f. omkring 1650

Johannes Andersen f. omkring 1650

Ole Andersen f. omkring 1650 d. før 1700

Ingri Andersdatter f. omkring 1660 d. før 1700

Maren Andersdatter f. omkring 1670

Inger Andersdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1685 til ca 1700

 

Johannes Andersen f. omkring 1650 var sønn av overnevnte Anders Halvorsen. Johannes var gift med Ingeborg Larsdatter f. omkring 1650. Johannes nevnes som bruker på Søntvedt i 1696, 97 og 98. Dette var på den halvdelen som hans far hadde brukt. Johannes døde ca 1699 for enken Ingeborg brukte Johannes sin del i 1699 og 1700.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt her fra ca 1700 til ca 1707

 

Rolf Hansen f. omkring 1650 giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1683 med Maren Gundersdatter f. omkring 1660 fra Bekkevold i Gjerpen. De døpte et barn i 1684 bosatt på Mustvedt i Gjerpen. Deres neste barn ble nok ikke døpt i Gjerpen. Rolf Hansen er nok den Rolf som nevnes på Søntvedt i Gjerpen fra 1702 og som nok da var gift med Kirsten Ingebretsdatter f. ca 1675 fra Island. Rolf nevnes på Søntvedt til 1707, men i 1711 har Kirsten giftet seg på nytt med Mathias Jacobsen som da nevnes som bruker.

 

Rolf Hansen og Maren Gundersdatter sine barn:

Guri Rolfsdatter f. 1684

Marthe Rolfsdatter f. ca 1688 d. 1766

Christopher Rollefsen f. ca 1690 d. 1763

 

Rolf Hansen og Kirsten Ingebretsdatter sine barn:

Maren Rolfsdatter f. ca 1701 d. 1750

Michel Rolfsen f. ca 1704 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1707 til ca 1730

 

Mathias Jacobsen f. ca 1671 giftet seg 1. gang med Kirsten Ingebretsdatter f. ca 1675. Hun var enken etter brukeren før han, så han ble igjennom dette giftemålet bruker på en del av Søntvedt. Kirsten døde på Søntvedt i 1724. Mathias giftet seg så 2. gang i 1724 med Marta Pedersdatter f. ca 1682 fra Høgset. De døpte barn bosatt på Søntvedt til 1729, men fra 1733 nevnes de på en plass under Island. Dette var nok plassen Rønningen for det er der de siden ble nevnt under Island. Mathias døde på Rønningen i 1751. Marte giftet seg på nytt og bodde videre på bruket.

 

Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter sine barn:

Karen Mathiasdatter f. omkring 1710

Rollef Mathiasen f. 1713 d. 1783

Michel Mathiasen f. 1716 d. 1760

Isach Mathiasen f. 1721 d. 1752

 

Mathias Jacobsen og Marte Pedersdatter sine barn:

Peder Mathiasen f. 1726 d. 1737

Kirsten Mathiasdatter f. 1729

Ole Mathiasen f. 1733 d. 1737

Kirsten Mathiasdatter f. 1738 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1727 til 1737

 

Lars Pedersen f. ca 1703 fra Tveitan giftet seg i 1727 med Åste Olsdatter f. ca 1702 fra Øverbø. De ble bosatt på denne delen av Søntvedt. Lars var bruker og eier av 2 huder. Lars døde der i 1737. Åse giftet seg på nytt med Nils Gulliksen f. ca 1716 og kom til Engelstad.

 

Barn:

Ole Larsen f. 1728 d. 1766

Martha Larsdatter f. 1730 d. 1764

Ole Larsen f. 1733 d. ca 1737

Anne Larsdatter f. 1734 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1750 (Trolig på denne delen)

 

Daniel Kittelsen f. 1723 var 1. gang gift med Dorthe Nilsdatter f. 1725. De døpte og gravla et barn bosatt på Sønvedt i 1750.

 

Se Torsholt

 

 

 

Bosatt her fra 1751 til ca 1756 (Trolig på denne delen)

 

Nils Vetlesen f. 1724 fra Holte giftet seg i 1751 med Gjøran Knudsdatter f. 1729 fra Gonsholt. De døpte barn bosatt på Søntvedt fra 1751 til 1756 og kom siden til Holte.

 

Se Holte

 

 

 

Bosatt her fra 1762 til 1799 (Marte bodde der videre.)

 

Marte Halvorsdatter f. 1736 fra Serkland giftet seg 1. gang i 1762 med Ole Larsen f. 1728. Ole var sønn av overnevnte Lars Pedersen Søntvedt. De ble brukere og selveiere på denne delen av Søntvedt. Ole døde der i 1766. Marte giftet seg 2. gang i 1767 med Gunder Aslaksen f. 1740. Han var født i Gjerpen, men foreldrene bodde på Solverød i en periode. I 1782 nevnes de på Søntvedt, men de var også brukere på Brattås som lå rett ved Søntvedt. Gunder solgte i 1783 i Søntvedt til Løvenskiold og bygslet gården videre. Gunder døde på Søntvedt i 1799 og Marte nevnes der i 1801 bosatt hos sønnen Halvor.

 

Marte Halvorsdatter og Ole Larsen sine barn:

Lars Olsen f. 1765 d. 1765

Halvor Olsen f. 1766 d. 1766

 

Marte Halvorsdatter og Gunder Aslaksen sine barn:

Aslak Gundersen f. 1768 d. 1846

Ole Gundersen f. 1770 d. 1804

Halvor Gundersen f. 1773 d. 1847

Karen Gundersdatter f. 1775

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1790 og fra 1805 til 1846

 

Aslak Gundersen f. 1768 var sønn av overnevnte Gunder Aslaksen. Han giftet seg 1. gang i 1789 Gunild Andersdatter f. 1756 fra Tveitan. De døpte barn bosatt på Søntvedt og Gunild døde der i 1790. Det var skifte etter henne på Rød u/Høgset. Aslak bodde på Rød (u/Høgset) da han giftet seg for 2. gang i 1791 med Inger Knudsdatter f. ca 1766. Hun kom fra Høgset da de giftet seg. De døpte barn bosatt på Høgset og nevnes der på plassen Rød. Inger døde der i 1792. Aslak giftet seg 3. gang i 1802 med Marta Gulliksdatter f. 1777 fra Engelstad. De døpte barn bosatt på Rød u/Høgset i 1803, men fra 1805 festet de Søntvedt. Aslak døde på Søntvedt i 1846.

 

Aslak Gundersen og Gunild Andersdatter sine barn:

Anders Andersen f. 1790 d. 1790

NN Andersdatter f. 1790 d. 1790

 

Aslak Gundersen og Inger Knudsdatter sine barn:

Gunder Aslaksen f. 1792 d. 1858

NN Aslaksdatter f. 1794 d. 1794

Ingeborg Aslaksdatter f. 1795 d. 1795

Peder Aslaksen f. 1796

 

Aslak Gundersen og Marta Gulliksdatter sine barn:

Gullik Aslaksen f. 1803 d. 1805

Ole Aslaksen f. 1806 d. 1891

Gullik Aslaksen f. 1808 d. 1881

Gunhild Aslaksdatter f. 1810

Rasmus Aslaksen f. 1813 d. 1815

Grete Aslaksdatter f. 1817 d. 1825

Marte Aslaksdatter f. 1821 d. 1821

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1799 til 1847

 

Halvor Gundersen f. 1773 var sønn av overnevnte Gunder Aslaksen. Halvor giftet seg i 1799 med Anna Nilsdatter f. 1779 fra Sølland. Han overtok som bruker på en del av Søntvedt etter sin far. Han døde samme året som Halvor giftet seg. Anne døde i 1809 og Halvor levde som enkemann til han døde på Søntvedt i 1847.

 

Barn:

Karen Halvorsdatter f. 1800 d. 1840

Gunder Halvorsen f. 1801 d. 1802

Marthe Halvorsdatter f. 1803 d. 1804

Marthe Halvorsdatter f. 1805 d. 1886

 

Familieark

 

 

 

 

 

Del 2

 

 

Nevnt her i 1664 og frem til 1715

 

Tor Olsen f. ca 1628 nevnes på Søntvedt fra 1664. Han nevnes som en av brukerne i skattemanntallene fremover til han døde der i 1715.

 

Barn:

Anne Torsdatter f. ca 1678 d. 1737

Karen Torsdatter f. ca 1680 d. ca 1731

Jens Torsen f. ca 1687 d. 1767

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1715 til 1750 (Usikkert hvor lenge Sara bodde der)

 

Amund Torchelsen f. ca 1687 giftet seg 1. gang i 1715 med Karen Torsdatter f. ca 1680. Hun var datter av overnevnte Tor Olsen Søntvedt. Amund overtok som bruker på denne delen av Søntvedt etter sin svigerfar. Hans svigerfar døde samme året som Amund og Karen giftet seg. Karen døde på Søntvedt ca 1731. Amund giftet på nytt seg samme året med Berte Larsdatter f. ca 1703. Hun døde på Søntvedt i 1737. Amund giftet seg så 3. gang i 1739 med Sara Tønnesdatter f. ca 1709 fra Tveitan. Amund døde på Søntvedt i 1750. Det er usikkert hvor lenge Sara bodde på gården, men hun døde i 1779 på Kløverød.

 

Amund Torchelsen og Karen Torsdatter sine barn:

Tor Amundsen f. 1715 d. 1772

NN Amundsen f. 1717 d. 1717

Lars Amundsen f. 1720

Martha Amundsdatter f. 1724

 

Amund Torchelsen og Berte Larsdatter sine barn:

Christen Amundsen f. 1731 d. 1731

Christen Amundsen f. 1731 d. 1731

Karen Amundsdatter f. 1734

Torger Amundsen f. 1736

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1750 til 1784 (Anne til 1788)

 

Anne Nilsdatter f. 1723 fra Sølland fikk i 1744 et uekte barn bosatt på Sølland. Fredrik Hansen f. ca 1714 ble utlagt som far til barnet. Anne giftet seg i 1748 med soldaten Knud Knudsen f. ca 1724. De fikk nok datter 1748 bosatt på Hoppestad i Gjerpen. Søsteren Inger på Torsholt og hennes mann var faddere. Fra 1751 døpte de barn bosatt på Søntvedt og ble boende der livet ut. Knud døde på Søntvedt i 1784 og Anne i 1788.

 

Anne Nilsdatter og Fredrik Hansen sitt uekte barn:

Inger Fredriksdatter f. 1744 d. 1808

 

Anne Nilsdatter og Knud Knudsen sine barn:

Ingeborg Knudsdatter f. 1748 d. 1772?

?Ingeborg Knudsdatter f. ca 1749 d. 1781

Helvig Knudsdatter f. 1751 d. 1801

Nils Knudsen f. 1754 d. 1812

Ole Knudsen f. 1757 d. 1800

Maria Knudsdatter f. 1761 d. 1800

Dorthe Knudsdatter f. 1762 d. 1763

Dorthe Knudsdatter f. 1765 d. 1812

Jacob Knudsen f. 1768 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1794 til 1838 (Pernille til 1840)

 

Pernille Paulsdatter f. 1772 fra Rød u/Sølland giftet seg 1. gang i 1794 med Jacob Knudsen f. 1768. Han var sønn av overnevnte Knud Knudsen Søntvedt. De ble brukere på denne delen på Søntvedt og Jacob døde der i 1804. Pernille giftet seg 2. gang samme året med Ole Nilsen f. 1794 fra Sølland. Ole overtok da som bruker på Søntvedt. De bodde der livet ut. Ole døde der i 1838 og Pernille i 1840.

 

Pernille Paulsdatter og Jacob Knudsen sine barn:

Anne Jacobsdatter f. 1795

Karen Jacobsdatter f. 1798

Maria Jacobsdatter f. 1800

Ingeborg Jacobsdatter f. 1803 d. 1862

 

Pernille Paulsdatter og Ole Nilsen sine barn:

Karen Olsdatter f. 1806

Nils Olsen f. 1809 d. 1827

Karen Olsdatter f. 1812

Maren Olsdatter f. 1815

 

Familieark

 

 

 

Se Søntvedt etter 1814