| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE

 


 

 

Teie u/Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1836

 

Nils Olsen f. 1766 giftet seg 1. gang i 1789 med Gunil Paulsdatter f. 1767 fra Prestejordet u/Gonsholt Søndre. Nils sin far var husmann på Nyhus u/Tormodsrød. Nils og Gunil ble bosatt på Teie u/Kiste Søndre der Nils ble husmann. Gunil døde der i 1820. Nils giftet seg 2. gang i 1810 med Maren Matiasdatter f. 1789 fra Tangen u/Austad. Hun var enke etter Anders Gulbrandsen. Nils døde på Teie i 1836. Maren giftet seg på nytt i 1842 og kom til Modalen u/Kiste Nordre.

 

Nils Olsen og Gunil Paulsdatter sine barn:

Ole Nilsen f. 1790 d. 1790

Karen Nilsdatter f. 1790 d. 1839

Jøran Nilsdatter f. 1792 d. 1885

Ole Nilsen f. 1794 d. 1882

Paul Nilsen f. 1796 d. 1873

Jan Nilsen f. 1798 d. 1798

Boel Nilsdatter f. 1799

Gunild Nilsdatter f. 1801 d. 1830

Jan Nilsen f. 1803 d. før 1845

Maren Nilsdatter f. 1805 d. 1837

Anne Nilsdatter f. 1808 d. 1810

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her (på Kiste Søndre) fra 1778. (De kom til plassen Teie, der Lars døde i 1834 og Elen i 1838.)

 

Lars Gulbrandsen f. 1755 var sønn av Gulbrand Olsen på Kiste Søndre. Lars giftet seg 1. gang i 1778 med Mari Jonsdatter f. 1760 fra Torsholt. De ble bosatt på Kiste Søndre og Lars har mest trolig vært husmann der hele livet, ikke bruker. Mari døde på Kiste Søndre i 1791 og Lars giftet seg 2. gang i 1792 med Gunhild Aslesdatter f. 1758 fra Gurholt. De nevnes som husmenn med jord på Kiste Søndre i 1801. Gunhild døde der i 1802 og Lars giftet seg samme året for 3. gang med Elen Nilsdatter f. 1767 fra Hedrum. Han bodde videre som husmenn under Kiste Søndre. De døde begge på Teie u/Kiste Søndre. Lars i 1834 og Elen i 1838. Det er usikkert når de kom til Teie. De bodde jo en annen familie der?

 

Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter sine barn:

Gullic Larsen f. 1780 d. 1853

Jon Larsen f. 1783 d. 1783

Jon Larsen f. 1784 d. 1789?

Ole Larsen f. 1787 d. 1789?

Ole Larsen f. 1789 d. 1789

Ole Larsen f. 1791 d. 1791

 

Lars Gulbrandsen og Gunhild Aslesdatter sine barn:

NN Larsen f. 1792 d. 1792

 

Lars Gulbrandsen og Elen Nilsdatter sine barn:

Gunild Larsdatter f. 1804 d. 1804

Ole Larsen f. 1806 d. 1807

 

Familieark

 

 

 

Bosatt på Kiste Søndre i 1801 og døde på Teie i 1802 og 1803.

 

Jan Olsen f. 1719 fra Grorud giftet seg i 1752 med Maren Reiersdatter f. 1727 fra Nordre Lunde i Eidanger. Jan og Maren nevnes som husmenn på Rønningen u/Tormodsrød i 1762. Det var da bosatt en pike Inger Olsdatter sammen med dem. Dette var nok hans søster. De har så kommet til Kiste Søndre der de i 1801 nevnes som inderster hos Eric Paulsen. Erich var sønn av Jan Olsen sin bror Paul Olsen. Maren Paulsdatter, som var gift med Nils Olsen og bosatt på Teiet u/Kiste Søndre, var også datter av hans bror Paul Olsen. Maren døde på Teie i 1802 og Jan døde der i 1803. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Se Teie etter 1814