| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Neset (Nes ytre) Gnr.34

 

Gården het Nes ytre i de gamle manntallene, men ble senere skrevet som Neset. Det at den kaldt Nes ytre kan jo tyde på at det var en Nes gård til. Moholt blir i tidlige tiden skrevet som Moholt med underliggende Nes og Naphaug. Det kan jo ha vært en gammel plass under Moholt som het Nes, men det kan jo også ha vært denne gården som lå under Moholt den tid den lå øde?

 

Landskyld (1 hud i 1723)

 

 

Eier i 1762: Selveiergods (Gården ble solgt til Greven i Larvik i 1763.)

 

 

Litt fakta som Neset

 

 

 

De tidlige manntallene på Neset:

 

Nes ytre noteres som øde i manntallene fremt til og med 1680. Fra 1683 var det ANDERS som brukte Nes ytre. Skylden var på 1 hud og han var selveier på gården. Anders nevnes i manntallene frem til og med 1688.

 

Fra 1690 brukte OLE gården. Tingbøkene i Bamble opplyser at Ole Andersen i Kvelde eide Nes ytre i 1690. Ole nevnes i manntallene fremover til i alle fall 1707. I rostjensteskatten i 1700 nevnes Ole som bruker og Ole Auen i Kvelde sogn som eier. Dette er da den Ole Andersen som nevnes i 1690. Ole Andersen Auen var sønn av Anders Reiersen Auen som igjen var sønn av Reier Kvisla.

 

I 1708 oppga Bamble tingbok at Jacob Nilsen Kvisladalen lot lyse et gavebrev til Peder Andersen på Nes ytre.(jfr. Bakken)

 

Nes ytre nevnes ikke i skattemanntallet i 1711.

 

I 1723 var det GUNDER HANSEN som eide og brukte Nes ytre.

 

Nes ble solgt til Greven i Larvik i 1763.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1714 til 1761 (Gjertrud til 1762)

 

Gunder Hansen f. ca 1671 giftet seg i Siljan i 1714 med Gjertrud Jacobsdatter f. ca 1692. Gunder ble oppsitter på Neset og døde der i 1761. Gjertrud døde der i 1762.

 

Barn:

Hans Gundersen f. 1715 d. 1741

Christen Gundersen f. 1718 d. 1795

Rønnaug Gundersdatter f. 1721 d. 1744

Anders Gundersen f. 1730

Amborg Gundersdatter f. ca 1739 d. 1801

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1752 til 1764

 

Christen Gundersen f. 1718 var sønn av overnevnte Gunder Hansen Neset. Christen giftet seg i 1752 med Kirsten Larsdatter f. ca 1729. Hun kom fra Austad da de giftet seg. De ble bosatt på Neset der Christen overtok som eier og bruker etter sin far. Han solgte i 1763 gården Neset til greven i Larvik for 100 rd og et løfte om en annen og bedre gård å bygsle. Han ble bruker på Auen i Kvelde og døde i Hedrum i 1795. Kirsten døde i 1798.

 

Barn:

Rønnaug Christensdatter f. 1753 d. 1774

Ingeborg Christensdatter f. 1757 d. 1795

Gjertrud Christensdatter f. 1760 d. 1791

NN Christensen f. 1763

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1764 til 1801

 

Isak Pedersen f. 1731 og Pernille Jonsdatter f. ca 1729 bodde på Kvislarønningen u/Kvisla. De flyttet i 1764 til Neset og ble de første som bygslet gården etter at greven i Larvik hadde kjøpt den i 1764. Pernille døde på Neset i 1779. Isak giftet seg 2. gang i Kvelde kirke i 1781 med enken Idde Halvorsdatter f. ca 1729. Isak nevnes som oppsitter på Neset i 1782. De døde begge i 1801. Det stod da oppført som Neset, men skifte ble holdt på plassen Haugen u/Moholt.

 

Se Kvislarønningen u/Kvisla

 

 

 

Nevnt her i 1765

 

Nils Hansen f. ca 1737 og Kirsten Pedersdatter f. 1740 døpte et barn bosatt på Neset i 1765.

 

Se Kvisla

 

 

 

Bosatt her fra (trolig fra ca 1773) til 1789 (Maren døde trolig her i 1806)

 

Halvor Helgesen f. 1720 fra Gonsholt Nordre giftet seg i 1752 med Maren Pedersdatter f. 1726 fra Tveiten u/Gurholt. De døpte et barn på Slettekollen u/Sølland i 1753. Etter dette står det ikke noe stedsnavn da de døpte barn. De nevnes under Engelstad i 1762 og døpte barn videre der til 1766. Ut fra konfirmasjonen til barna bodde de der til 1771. De kom siden til Neset. Ut fra konfirmasjonen til barna kom de trolig dit før 1773. Halvor døde der i 1789. Maren var bosatt hos Ole Kjeldsen på Øverbø som enke i 1801, men ble skrevet som Neset da hun døde i 1806.

 

Barn:

Ingeborg Halvorsdatter f. 1753

Nils Halvorsen f. 1755 d. 1783

Kari Halvorsen f. 1756 d. 1783

Ole Halvorsen f. 1759 d. 1759

Ole Halvorsen f. 1761 d. 1761

Anne Halvorsdatter f. 1762 d. 1762

NN Halvorsen f. 1763

Maren Halvorsdatter f. 1764 d. 1764

Peder Halvorsen f. 1766 d. 1824

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1777

 

Rønnaug Jacobsdatter f. 1775 døde 2 år gammel i 1777 på Neset. Hun var datter av Jacob Johannesen Torsholt Saga.

 

Se Torsholt Saga

 

 

 

Bosatt her fra ca 1780 til 1784

 

Peder Jonsen f. ca 1754 fra Svartangen i Hedrum giftet seg i Siljan i 1777 med Sissel Gulbrandsdatter f. 1751 fra Kiste Søndre. De døpte et barn bosatt der i 1778 og i 1779 døpte på Moholt. I 1781 døpte de barn bosatt på Neset. Peder døde der i 1783. Sissel bygslet gården frem til april 1784. Datteren Anne døde på Kiste Søndre i 1785, så Sissel flyttet nok tilbake til Kiste i 1784.

 

Barn:

Jon Pedersen f. 1778

Anne Pedersdatter f. 1779 d. 1785

Åste Pedersdatter f. 1781

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1782

 

Søren Larsen f. 1740 og Gunild Henrichsdatter f. 1752 døpte og gravla et barn bosatt på Neset i 1782.

 

Se Gonsholt Søndre

 

 

  

Bosatt her fra 1784 til 1801

 

Hans Christensen f. ca 1731 var gift med Helge Siversdatter f. ca 1727. Hun døde på Neset i 1795. Hans nevnes der i 1801 sammen med datteren Maren Hansdatter f. ca 1767 og hennes familie. Maren hadde giftet seg i Siljan i 1792 med Engebricht Jacobsen f. ca 1756. Engebricht fikk bygselen på Neset i 1784 etter Peder Jonsens enke og nevnes der i 1801. Engebricht bygslet i 1801 halvparten av Breidal i Hedrum og døde der i 1829. Maren døde der året før i 1828.

 

Hans Christensen og Helge Siversdatter sine barn:

Maren Hansdatter f. ca 1767 d. 1828

Kari Hansdatter f. 1769

 

Engebricht Jacobsen og Maren Hansdatter sine barn:

Hans Engebrichtsen f. 1792

Jacob Engebrichtsen f. 1796

Helvig Engebrichtsdatter f. 1802 d. 1847

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1787 og 1789

 

Ole Findsen f. 1761 og Maren Olsdatter f. ca 1760 gravla et barn bosatt på Neset i 1787 og 1789. Den overnevnte Maren Pedersdatter f. 1726 var datter av Peder Findsen og hans far, Find Pedersen, sin søster.

 

Se Høgset

 

 

 

En Torger Sørensen hadde vært siste bruker av gården før Kjeld Arvensen, ifølge bygselseddelen fra 1802. 

 

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til 1853

 

Kjeld Arvesen f. 1764 fra Austad giftet seg i 1801 med Kirsten Pedersdatter f. 1772 fra Kvisla. De nevnes som inderster/leieboere i 1801. De kom så til Neset fikk bygselen der i 1802. Kjeld og Kirsten døde begge på Neset i 1853.

 

Barn:

Arve Kjeldsen f. 1801 d. 1802

Gulich Kjeldsen f. 1803 d. 1831

Ingeborg Kjeldsdatter f. 1805 d. 1808

NN Kjeldsen f. 1807 d. 1807

Nils Kjeldsen f. 1808 d. 1808

Peder Kjeldsen f. 1809

Arve Kjeldsen f. 1811 d. 1883

Birthe Kjeldsdatter f. 1812 d. 1812

Birthe Kjeldsdatter f. 1816

Peder Kjeldsen f. 1816 d. 1832

 

Familieark

 

 

 

Se Neset etter 1814