| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE


 

 

Dåpan u/Kiste Søndre

 

Dåpan var en plass under Kiste Søndre. Plassen ble nok ryddet rundt 1688 da grevskapet i Larvik ble eier av Kiste Søndre. Plassen ble delt i øvre og nedre ca 1780. Dåpan lå under Kiste Søndre frem til 1840 årene, da plassen ble et selvstendig bruk.

 

 

 

 

Familien nevnes her fra rundt 1690 til etter 1731

 

Erik Larsen f. omkring 1665 kan ha vært sønn av Lars Vetlesen på Sørbø. Der var trolig Erik som ryddet Dåpan rundt 1688. Erik var 1. gang gift med Elisabeth Olsdatter f. ca 1666. De nevnes på Dåpan i 1711 med tre barn. Elisabeth døde der i 1712. Erik giftet seg 2. gang i 1715 med Ingeborg Jonsdatter f. omkring 1670. Døtrene nevnes på Dåpan i 1731, men det er usikkert hvor lenge Erik bodde der. Det kan ha vært datteren Gjertud og hennes mann som bodde der sammenhengende frem til 1731. De fikk at barn i Siljan i 1717, men ingen barn ble nevnt i mellomtiden.

 

Erik Larsen og Elisabeth Olsdatter sine barn:

Mari Eriksdatter f. omkring 1685

Gjertrud Eriksdatter f. omkring 1690

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1752 til 1763 (Kirsten til 1808)

 

Peder Olsen f. 1726 fra Tudal kom fra Kiste da han giftet seg i 1750 med Kirsten Andersdatter f. 1728 fra Moholt. De døpte et barn i 1751 på Moholt, før de fra 1752 nevnes på Dåpan u/Kiste Søndre. Vi finner dem der også i skattemanntallet i 1762. Peder døde der i 1763. Kirsten bodde der lenge som enke. Hun døde ikke før 1808.

 

Barn:

Marthe Pedersdatter f. 1751 d. 1751

Anders Pedersen f. 1752 d. 1831

Ole Pedersen f. 1754 d. 1773

Gunhild Pedersdatter f. 1757 d. 1764

Hans Pedersen f. 1759 d. 1762

Anne Pedersdatter f. 1761 d. 1764

Marthe Pedersdatter f. 1763 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1758

 

Ole Svendsen f. omkring 1680 sin kone Berthe Alvsdatter f. ca 1680 døde på Dåpan i 1758, 78 år gammel. Hammersmedsvenden Ole Svendsen Dåpan nevnes i 1760 da han søkte om opptagelse som lem i Larvik Hospital. Han var da gammel og fattig.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1767 og 1769

 

Henrik Olvesen f. ca 1737 og Anne Simensdatter f. 1741 døpte barn bosatt på Dåpan i 1767 og 1769. Da Hans Pedersen overtok feste på Dåpan i 1771, nevnes Henrik Olvesen som den tidligere brukeren. De flyttet til Kiste Nordre og fikk bygselen der i 1770.

 

Se Kiste Nordre

 

 

 

Nevnt her i 1771 og 1772

 

Mestersmeden Hans Pedersen f. ca 1715 fikk feste på Dåpan i 1771 etter Henrik Olvesen. Han hadde misten jobben på verket for "fylleri, efterladenhet og utroskab". Han kom dit med sin kone. Bakken skriver om Hans Pedersen Dåpan som nevnes i et brev til inspektøren ved verket. Han viser der til at han arbeidet ved verket fra 19 februar 1732 til denne tid, 41 år. Han har nesten mistet synet og har lite krefter, så han ber aller nådigst om en liten pensjon. Han viser også til sin gamle kone. De kom siden til Brunlanes der de begge døde.

 

Se Moholt verk

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til 1792

 

Jens Pedersen f. omkring 1740 kom fra Kiste Søndre da han giftet seg i 1774 med Kari Nilsdatter f. 1750. De ble bosatt på Dåpan og det var skifte etter Jens der i 1792. Kari giftet seg på nytt i 1793 og kom til Moholt.

 

Barn:

Inger Maria Jensdatter f. 1775 d. 1798

Ingeborg Jensdatter f. 1781

Peder Jensen f. 1784 d. 1792

Maren Jensdatter f. 1789 d. 1830

 

Familieark

 

 

 

Ifølge Bakken ble Dåpan delt i to deler, Øvre og Nedre, i 1780. Da ble Øvre Dåpan ryddet og bygd. (Ut fra hva Bakken skriver synes jeg det er noe uklart hvem som bodde på Nedre etter Jens Pedersen.)

 

 

 

Bosatt her fra ca 1776 til 1813 (Øvre Dåpan ifølge Bakken)

 

Erik Paulsen f. 1737 fra Prestejordet u/Gonsholt Søndre giftet seg 1. gang i Gjerpen med enken Maren Olsdatter f. 1730. Erik ble nå husmann på Sandbakken u/Tufte i Gjerpen. Maren døde der i 1770. Erik giftet seg 2. gang i Siljan i 1772 med Maria Jonsdatter f. 1735 fra Skilbred. De døpte et barn i Gjerpen, før de nevnes på Dåpan u/Kiste Søndre fra 1776. Maria døde på Dåpan i 1805 og Erik døde der i 1813.

 

Erik Paulsen og Maren Olsdatter sine barn:

Gjøran Eriksdatter f. 1770 d. 1771

 

Erik Paulsen og Maria Jonsdatter sine barn:

Jon Eriksen f. 1773

Pernille Eriksdatter f. 1776 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1778

 

Kari Larsdatter f. ca 1708 døde i 1778 bosatt på Dåpan, 70 år gammel. Trolig i familie med noen av dem som bodde der dette året. (Jens Pedersen kjenner vi ikke anene til?)

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1869 (Øvre Dåpan)

 

Maria Jacobsdatter f. 1777 fra Svartangen i Hedrum giftet seg 1. gang i Hedrum i 1805 med Jon Eriksen f. 1773 fra Dåpan. Marias foreldre hadde flyttet fra Sørbø i Siljan til Svartangen. Jon var sønn av overnevnte Erik Paulsen. De ble bosatt på Dåpan og Jon overtok som husmann der etter sin far. Jon døde før 1812, for dette året giftet Maria seg på nytt med Nils Jonsen f. 1788 fra Austad. De bodde videre på Dåpan. Marie døde på Dåpan i 1855. Nils døde der som enkemann i 1869.

 

Maria Jacobsdatter og Jon Eriksen sine barn:

Marie Jonsdatter f. 1807

Karen Jonsdatter f. 1810 d. 1875

 

Maria Jacobsdatter og Nils Jonsen sine barn:

Berthe Nilsdatter f. 1813 d. 1814

Jon Nilsen f. 1815 d. 1898

Jacob Nilsen f. 1817

Vetle Nilsen f. 1820 d. 1891

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1813 (Øvre Dåpan ifølge Bakken)

 

Jørgen Jørgensen f. 1781 fra Søndre Gonsholt ble konfirmert bosatt på Dåpan. Han bodde også på Dåpan da han og Margrethe Rasmusdatter f. ca 1785 giftet seg i 1813. De døpte barn der i 1813 og 1816.

 

Se Moholt Verk etter 1814

 

 

 

 

Se Dåpan etter 1814