| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD I


 

 

Kløva u/Kløverød

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1815 (Ole Johannesen bodde der videre til 1845.)

 

Ingeborg Larsdatter f. 1735 fra Gonsholt giftet seg 1. gang i 1768 med Peder Olsen f. 1733. Peder var sønn av Ole Jacobsen Kløverød. De ble bosatt på Kløverød og Peder døde der i 1779. Ingeborg giftet seg 2. gang i 1780 med enkemannen Hans Evensen f. ca 1749. Han døde i 1784 på Kløva u/Kløverød. Etter dette ser det da ut til at undernevnte Knud Siulsen og hans familie bodde på Kløva noen år. Det er dermed noe usikkert når Ingeborg kom til plassen Kløve og når hun bodde der. Det kan ha vært da hun giftet seg med Hans Evensen, men hun kan ha bodd der også med Peder Olsen. Ingeborg giftet seg nå 3. gang i 1786 med Ole Johannesen f. ca 1758. Ingeborg døde på Kløva i 1815. Ole Johannesen bodde videre på Kløva og giftet seg siden to ganger til. Han døde der i 1845.

 

Ingeborg Larsdatter og Peder Olsen sine barn:

Margrethe Pedersdatter f. 1770 d. 1770

Pernille Pedersdatter f. 1772 d. 1772

Ole Pedersen f. 1774 d. 1818

Sissel Pedersdatter f. 1776 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1784 til ca 1792

 

Knud Siulsen f. ca 1756 og Helge Pedersdatter f. 1754 giftet seg i 1781 og døpte barn bosatt på Grorud til og med 1782. Fra 1785 til 1791 døpte de barn bosatt på Kløva. Fra 1793 døpte de barn bosatt på Toa u/Island.

 

Se Toklev u/Island

 

 

 

En plass Kløva ble skilt ut fra Kløverød Bnr.1 i 1901  

 

 

Se Kløva u/Kløverød etter 1814