| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SØLVERØD ETTER 1814

 


  

 

Kristian Abrahamsen f. 1860

 

 

 

Kristian Abrahamsen,[1] født 24.09.1860 i Sølverød Siljan TE.,[2] døpt 14.10.1860 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.08.1937 i Sølverød Siljan TE.[4]

Han var sønn av Abraham Simonsen og Gunhild Marie Olsdatter på Østre Sølverød.

 

Kristen Abrahamsen kjøpte i 1892 Østre Sølverød Gnr.3 Bnr.6 av Treschow:

Skjøte på Sølverød Østre Bnr.6 fra Treschow til Kristian Abrahamsen for kr. 2500, med div forbehold og driftsvei, tømmerlegger osv. (datert 15.09.1892, thinl. 01.10.1892)

 

Hans bror Simon Abrahamsen kjøpte samtidig Vestre Sølverød.

 

Vestjordet Bnr. 20 ble utskilt fra Island (Vestre) Bnr. 13 i 1899. (Skyldelingen tinglyst 18.11.1899)

 

Anton Andersen, som eide Island Bnr.13, solgte i 1900 Vestjordet Bnr.20 til Kristian Abrahamsen Sølverød for 600 kr. (thingl. 20.12.1900)  

 

Matrikkelen 1901:
Island Gnr. 4
Island - Bnr.20 - Vestjordet - eier/bruker Kristian Abrahamsen

 

I 1900 og 1910 bodde Kristen på Østre Sølverød som bruker og eier.

 

Hans foreldre og søster Karen bodde der i 1900.

 

Siljan 1900 – Østre Sølverød:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Kristian Abrahams. m ug b hf Gaardbruger - selveier - Forøvrigt sysselsat med skovdrift for anden privat mand 1860 Slemdal herred* n s

Abraham Simens. m g b Husfarens far Har livsophold hos husfaren 1827 Slemdal herred* s

Gunhild Olsd. k g b Husfarens mor (hm) Gaardmandskone 1839 Slemdal herred* n s

Karen Abrahams. k ug b tj Tjenestepige Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1876 Slemdal herred* n s

Olai Nilss. m ug b Fostersøn Jordbrugs- og skogarbeide 1885 Slemdal herred* n s

Nora Nilsd. k ug b Fosterdatter Gjæter 1887 Slemdal herred* n s

 

Hans foreldre bodde der også i 1910.

 

1910 – Østre Sølverød:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian Solverød m ug b hf Gaardbruker - selveier 12.10.1860 Slemdal n s

Abraham Simonsen m g b fl Far, der underholdes av husfaren 28.12.1825 Slemdal n s

Gunhild Olsdatter k g b fl Mor til husf, der underholdes av husfaren 12.04.1836 Slemdal n s

Paula Tangedal k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 26.07.1893 Mælum n s.

 

Kristian Abrahamsen Sølverød solgte i 1937 Island/Vestjordet Bnr.20 m.m. til Olai Nilsen Sølland for 11 000 kr. (thingl. 20.09.1937)

 

Han solgte også Sølverød Østre Bnr.6 til Olai i 1937. Dette var en del av samme handelen som er nevnt over her:

Skjøte på Sølverød Østre Bnr.6 m.m. fra Kristian Abrahamsen Sølverød til Olai Nilsen Sølland for kr. 11000, hvorav for løsøre kr. 2100 m.m. (blant annet forbehold og forkjøpsrett osv.) datert 20.09.1937

 

Kristian døde på Sølverød i 1937.

 

Kristian hadde ingen egne barn, men to fosterbarn, Olai Nilsen f. 1885 og Nora Nilsdatter f. 1887. Vi ser dem nevnt hos han i 1900. Deres far var Nils Olsen som bodde en tid på Sølverød. Kristian sin mor var søster til denne Nils Olsen. Hun var da deres tante og Kristian deres søskenbarn.

 

Olai Nilsen overtok Østre Sølverød etter Kristian. Skjøtet ble datert 18.09.1937, men var skrevet 4 -5 år før. Kristian hadde da ordnet dette mens han levde.

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 547.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 128.

[4]  Siljan kirkegård.